Julkaisut

Nurminen Logistics Oyj:n puolivuosikatsaus 2022 on julkaistu
Kasvu jatkui Ukrainassa käytävästä sodasta huolimatta. Liikevaihto kasvoi 14 % 71,7 miljoonaan
euroon ja kertaeristä oikaistu vertailukelpoinen liikevoitto oli 4,6 miljoonaa euroa.

Julkaisut

Puolivuosikatsaus 2022
Download
Tilinpäätöstiedote 2021
Download
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 (PDF)
Download
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 (XHTML)
Download
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021
Download
Puolivuosikatsaus 2021
Download
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020
Download
Listalleottoesite
Download
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020
Download
Tilinpäätöstiedote 2020
Download
Osavuosikatsaus 2020
Download
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019
Download
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
Download
Puolivuosikatsaus 2019
Download
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018
Download
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Download
Puolivuosikatsaus 2018
Download
Vuosikertomus 2017
Download
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017
Download
Puolivuosikatsaus 2017
Download
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016
Download
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016
Download
Puolivuosikatsaus 2016
Download
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Download
Tilinpäätös 2021

Vuosi 2021 oli yhtiölle kannattavan ja voimakkaan kasvun vuosi. Liikevaihto kasvoi 75 % 141,3 miljoonaan euroon ja liikevoitto nousi
9,6 miljoonaan euroon. Rautatieliiketoiminnan kasvu jatkui koko vuoden vahvana ja nosti ensimmäistä kertaa Suomen liiketoimintojen osuuden konsernin liikevaihdosta yli 50 %:iin. Reittivaihtoehtojen ja junalähtöjen määrän kasvattaminen, rahtihintojen nousu ja asiakaskunnan laajentuminen ja kansainvälistyminen myötävaikuttivat kasvuun.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021