Palkitseminen

Nurminen Logistics Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää, 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 (Corporate Governance). Palkitsemisraportti laaditaan tilikausikohtaisesti, ja julkaistaan yhtiön internetsivuilla yhtiön taloustiedottamisen aikataulun mukaisesti. Löydät palkitsemisraportin alla olevasta linkistä.

Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan saatavilla julkisesti internetissä osoitteessa www.cgfinland.fi

Palkitseminen

Palkitsemisraportti 2021
Download
Palkitsemispolitiikka
Download