Tilintarkastus

Tilintarkastus

on yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi käsittää kulumassa olevan tilikauden ja päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola.

Tilintarkastajalle on vuonna 2021 maksettu palkkiona tilintarkastuksesta 152 tuhatta euroa. Tilintarkastukseen liittymättömiä konsulttipalkkioita on maksettu yhteensä 31 tuhatta euroa.