Sisäpiiri

Sisäpiiri

Nurminen Logistics noudattaa sisäpiiriasioiden hallinnassa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU N:o 596/2014, ”MAR”) vaatimuksia ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Yhtiöllä on myös oma sisäpiiriohjeistuksensa.

Nurminen Logistics ylläpitää  yhtiökohtaista sisäpiiriluetteloa sekä hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita, joihin kuuluvat henkilöt, jotka työ- tai muun sopimuksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja/tai saavat tiettyä hanketta koskevaa sisäpiiritietoa.

Nurminen Logistics julkistaa yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet Nurminen Logisticsin rahoitusvälineillä erillisinä pörssitiedotteina. MAR:n tarkoittamiksi johtohenkilöiksi Nurminen Logistics on määritellyt hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja johtoryhmän (mukaan lukien heidän MAR:n mukainen lähipiirinsä). Kaikki johdon liiketoimi-ilmoitukset ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla 30 päivän aikana ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista (”suljettu ikkuna”). Suljettu ikkuna päättyy osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamishetkeen. Yhtiö on asettanut 30 päivän mittaisen, tulosjulkistuksia edeltävän suljetun ikkunan myös niille henkilöille, jotka osallistuvat Nurminen Logisticsin osavuosikatsausten ja tilinpäätösten valmisteluun ja julkaisuun. Hankekohtaisilta sisäpiiriläisiltä kaupankäynti yhtiön arvopapereilla on kielletty hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka.

Sisäpiiriohjeen noudattaminen, ilmoitusvelvollisuuden seuranta ja hankekohtaisten sisäpiiriluetteloiden ylläpito tapahtuvat talousjohtajan valvonnassa. Yhtiö pitää sisäpiiriluetteloitaan Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä.