Osingot

Osingonjakopolitiikka 

Yhtiön hallitus on 14.5.2008 määrittänyt yhtiön osingonjakopolitiikan, jonka mukaan Nurminen Logistics Oyj pyrkii jakamaan vuosittain osinkona, yhtiön rahoitusaseman niin salliessa, noin kolmanneksen tuloksestaan.

Vuosi 2024

Tilinpäätöksen 31.12.2023 mukaan Emoyhtiön vapaa oma pääoma on 29 978 686,01 euroa, josta tilikauden tappio on 959 432,25 euroa. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2023 päättyneen tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,06 euron osakekohtaisen eli yhteensä enintään 4 687 671,30 euron pääomanpalautuksen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Vuosi 2023

Tilinpäätöksen 31.12.2022 mukaan Emoyhtiön vapaa oma pääoma on 30 938 118,26 euroa, josta tilikauden voitto on 453 583,04 euroa. Yhtiökokous päätti 12.4.2023 hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään korkeintaan 1,0 miljoonan  euron pääomanpalautuksen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta erikseen ilmoitettavana ajankohtana vuoden 2023 aikana, yhtiön rahoitusaseman niin salliessa. Jäljelle jäävät jakokelpoiset varat jätetään omaan vapaaseen pääomaan

Vuosi 2022

Tilinpäätöksen 31.12.2021 mukaan emoyhtiön vapaa oma pääoma on 31 731 856,32 euroa, josta tilikauden voitto on 4 662 387,55 euroa. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneen tilikauden voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osakkeenomistajille maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,0095 euroa kutakin ulkona olevaa 77 903 314 yhtiön osaketta kohden eli yhteensä 740 081,48 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,0095 euron osakekohtaisen pääomanpalautuksen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Jäljelle jäävät jakokelpoiset varat jätetään omaan vapaaseen pääomaan. 

Vuosi 2021

Tilinpäätöksen 31.12.2020 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 25 781 113 euroa. Yhtiökokous päätti 12.4.2021 hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 ei jaeta osinkoa.

Vuosi 2020

Tilinpäätöksen 31.12.2019 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 14 847 850,20 euroa. Yhtiökokous päätti 12.6.2020 hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019 ei makseta osinkoa.

Vuosi 2019

Tilinpäätöksen 31.12.2018 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 18 582 351,06 euroa. Yhtiökokous päätti 12.4.2019 hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018 ei makseta osinkoa.

Vuosi 2018

Tilinpäätöksen 31.12.2017 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 26 344 617,38 euroa. Yhtiökokous päätti 11.4.2018 hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017 ei makseta osinkoa.

Vuosi 2017

Tilinpäätöksen 31.12.2016 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 20 339 015,15 euroa. Yhtiökokous päätti 21.4.2017 hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2016 ei makseta osinkoa.

Vuosi 2016

Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 32 241 951,55 euroa. Yhtiökokous päätti 12.4.2016 hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015 ei makseta osinkoa.

Vuosi 2015

Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 32 929 881,97 euroa. Yhtiökokous päätti 7.4.2015 hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014 ei makseta osinkoa.

Vuosi 2014

Tilinpäätöksen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 32 031 057, 66 euroa. Yhtiökokous päätti 8.4.2014 hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2013 ei makseta osinkoa.

Vuosi 2013

Tilinpäätöksen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 32 127 845,33 euroa. Yhtiökokous päätti 15.4.2013 hallituksen esityksen mukaisesti, että vapaaseen omaan pääomaan kuuluvasta rahastosta jaetaan pääomanpalautuksena 0,08 euroa osaketta kohden.

Vuosi 2012

Tilinpäätöksen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 6 953 898,26 euroa. Yhtiökokous päätti 23.4.2012 hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.– 31.12.2011 ei makseta osinkoa.

Vuosi 2011

Tilinpäätöksen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 12 038 923,27euroa. Yhtiökokous päätti 6.4.2011 hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2010 ei makseta osinkoa.

Vuosi 2010

Tilinpäätöksen 31.12.2009 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 16 486 tuhatta euroa. Yhtiökokous päätti 14.4.2010 hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2009 – 31.12.2009 ei makseta osinkoa.

Vuosi 2009

Yhtiökokous (6.4.2009) päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2008 jaetaan osinkona 0,06 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.4.2009 merkitty yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 21.4.2009.