Johtoryhmä

Johtoryhmä

Yhtiön hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja toimii yhtiön johtoryhmän puheenjohtajana.

Yhtiön johtoryhmä koostuu ylimmästä johdosta. Johtoryhmän tehtävänä on valmistella yhtiön strategiaa ja seurata tulosten muodostumista sekä käsitellä asioita, joihin liittyy merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia.

 

Johtoryhmä
Marjut Linnajärvi
VP, Sales and Rail Operations
Niko Orpana
VP, Multimodal & Bulk Terminal Operations. Aloittaa 15.5.2023