Sijoittaja­suhteet

Sijoittajasuhdeperiaatteet

Tavoitteemme on tuottaa täsmällistä, johdonmukaista, riittävää ja ajantasaista tietoa Nurminen Logistics Oyj:n liiketoimintojen kehityksestä, strategiasta ja konsernin taloudellisesta asemasta. Tavoitteen saavuttamiseksi

  • julkaisemme vuosittain puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
  • tiedotamme osakkeen arvon kehitykseen vaikuttavista asioista tarpeen mukaan
  • ylläpidämme internetissä sijoittajaviestintäsivuja, joilta löytyvät mm. ajankohtaiset tiedotteet ja tiedotearkisto.

Pyrimme takaamaan kaikille, nykyisille ja tuleville osakkeenomistajille ja luotottajille, yhtäläisen informaation saatavuuden. Noudatamme Suomen lainsäädäntöä, viranomaisten ja markkinapaikkojen määräyksiä sekä sijoittajaviestinnän hyviksi todettuja periaatteita. Keskeiset viestintäkanavat ovat pörssi ja internet.

Hiljainen aika

Nurminen Logistics Oyj soveltaa 30 päivän pituista hiljaista aikaa tulosjulkistustensa edellä. Yhtiön edustajat eivät tänä aikana tapaa sijoittajia tai analyytikoita eivätkä kommentoi yhtiön taloudellista tilaa.

Ota yhteyttä

Nurminen Logistics Oyj:n sijoittajasuhteista vastaa yhtiön toimitusjohtaja