Osaketieto

Nurminen Logistics Oyj:n osake on ollut julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsingin päälistalla 1.1.2008 alkaen. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikilla osakkeilla on yhtenäiset ääni- ja osinko-oikeudet.