Taloustieto

Nurminen Logistics Oyj:n tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiö julkaisee tilinpäätöstiedotteen ja puolivuosikatsauksen, sekä liiketoimintakatsaukset ensimmäiseltä ja kolmannelta neljännekseltä ja osavuosikatsaukset toiselta ja neljänneltä neljännekseltä.

Taloudellista tietoa sisältävät sivut päivitetään taloudellisten katsausten julkistamisen yhteydessä.

Näkymät

Tilinpäätöstiedote 29.2.2024:

Konserni arvioi vuoden 2024 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuodesta 2023

Liikevaihdon ja liikevoiton ennustettu kasvu perustuu kasvavaan rautatieoperointiin yhtiön markkina-alueilla, energiaraaka-aineen laivauksiin sekä Cargo -liiketoiminnan kannattavuuden parantumiseen.

Koko vuoden ennustetta tukee näkemyksemme vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon kehityksestä vertailukauteen nähden sekä ennusteemme ensimmäisen vuosineljänneksen vertailukelpoisesta liikevoitosta.

Aikaisemmat näkymät:

Puolivuosikatsaus            3.8.2023

Nurminen Logistics Oyj nostaa tulosohjeistustaan vuodelle 2023

Nurminen Logistics odottaa, että liikevaihto vuodelle 2023 on 132-148 miljoonaa euroa (2022: 122,5 milj. euroa) ja vertailukelpoinen liikevoitto on 18-21 miljoonaa euroa (2022: 6,9 milj. euroa). Vertailukelpoisen käyttökatteen ennustetaan olevan 23-26 miljoonaa euroa (2022: 9,7 miljoonaa euroa).

Edellinen ohjeistus vuodelle 2023 liikevaihdon osalta oli 136-148 miljoonaa euroa ja liikevoitto vähintään 17-20 miljoonaa euroa.

Ohjeistuksen perusteena on liikevaihdon osalta Kiinan ja Aasian suorien konttijunien todennäköinen aloituksen siirtyminen tulevalle vuodelle sekä Suomen talouden heikentyneen näkymän mahdolliset vaikutukset lisäarvopalveluiden kysyntään terminaalitoiminnoissa.

Tulosohjeistuksen perusteena on alkuvuoden vahva kehitys sekä loppuvuonna tehostuva toiminta. Nurminen Logistics on parantanut tehokkuuttaan ja onnistunut asiakashankinnassa. Hyvä kustannusten hallinta ja kansainväliseen liikenteeseen tehdyt panostukset alkavat näkyä kasvavina volyymeina uusilla rautatiereiteillä. Helmikuussa 2023 ostetun North Rail Oy:n (ent. Operail Finland Oy) haltuunotto ja sen liiketoiminnan kasvattaminen on onnistunut odotuksia paremmin.

Sisäpiiritieto               24.05.2023

Nurminen Logistics Oyj nostaa tulosohjeistustaan vuodelle 2023

Uusi ohjeistus 24.5.2023 alkaen: liikevaihto vuodelle 2023 on 136-148 miljoonaa euroa (2022: 122,5) ja liikevoitto on 17-20 miljoonaa euroa (2022: 3,4). Käyttökatteen ennustetaan olevan 22-25 miljoonaa euroa (2022: 6,2).

Edellinen ohjeistus vuodelle 2023 liikevaihdon osalta oli 135-142 miljoonaa euroa ja liikevoitto vähintään 10 miljoonaa euroa.

Uuden ohjeistuksen perusteena on alkuvuoden vahva kehitys sekä loppuvuoden parantunut näkymä. Yhtiö on parantanut tehokkuuttaan ja onnistunut asiakashankinnassa. Hyvä kustannusten hallinta ja kansainväliseen liikenteeseen tehdyt panostukset alkavat näkyä kasvavina volyymeina uusilla rautatiereiteillä. Helmikuussa 2023 ostetun rautatieliiketoiminnan haltuunotto ja sen liiketoiminnan kasvattaminen on onnistunut odotuksia paremmin.

Ennakkotieto H1 2023 liikevoitosta

Ennusteen mukaan 1.1.-30.6.2023 liikevoitto on 8,0-9,5 miljoonaa euroa. 1.1.-30.6.2022 liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa.

Yhtiö ei ole aiemmin antanut ennakkotietoa H1 2023 liikevoitosta.

Puolivuosikatsaus 4.8.2022

Nurminen Logistics odottaa, että vuoden 2022 liikevaihto kasvaa tai pysyy vuoden 2021 tasolla. Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin näkymä on 4-7 % tasolla.

Tilinpäätöstiedote 3.3.2022:

Alkuvuosi 2022 on alkanut edellisvuotta selkeästi paremmin.
Ukrainan sodan aiheuttaman epävarmuuden johdosta Nurminen
Logistics ei anna ohjeistusta vuodelle 2022 ennen kuin tilanne on
toimintaolosuhteiden ja talouskehityksen osalta selkeämpi.

Pörssitiedote 15.9.2021

NURMINEN LOGISTICS OYJ on asettanut uuden strategian mukaiset taloudelliset tavoitteet vuosille 2021-2023.

Yhtiön uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2021-2023 ovat:

  • Liikevaihto on 200 miljoonaa euroa, kasvu toteutetaan tulorahoituksella.
  • EBIT  vähintään 9 %
  • OPO % vähintään 33 %
  • ​​​​​​​Gearing alle 100 %
  • Nettovelat /ebitda alle 2,5
  • Kasvava osingonjako  33-50 % nettotuloksesta

Taloudelliset tavoitteet vuosille 2021-2023 on asetettu ottaen huomioon omistaja-arvon kestävä kasvu. Lisäksi on huomioitu nykyinen yhtiörakenne, joka sisältää Vuosaaren terminaalikiinteistön omistuksen, mikä mahdollistaa yhtiölle huomattavasti normaalia korkeamman velkaantuneisuuden.

Strategian mukaisesti yhtiö jatkaa kansainvälisen palveluverkoston kasvattamista Euroopassa ja Aasiassa, sekä panostaa asiakashallinnan- ja palvelun digitaalisiin alustoihin.  Lisäksi yhtiö tukee asiakkaiden vastuullisuustavoitteita ja kilpailukykyä tarjoamalla rautatieoperoinnin ratkaisuja logistiikan CO2 -päästöjen alentamiseen.

Yhtiön taloudellinen asema mahdollistaa myös ajanjaksolla 2021-2023 yrityskaupat, erityisesti Kiinassa, tukemaan tulevaisuuden merkittävää kasvua.

Nurminen Logisticsin strategian mukaiset tavoitteet perustuvat:

Rautatieliiketoiminta Aasian ja Euroopan välillä

Nurminen Logisticsin tavoitteena on nousta strategiakauden aikana rautatieoperoinnin markkinaykköseksi Kiinan, muun Aasian ja Pohjois- Euroopan välillä. Päämääränä on kasvattaa yhtiöstä pohjoismaisen logistiikkahubin keskeisin toimija hyödyntämällä yhtiön vahvaa markkina-asemaa, rautatielinjaliikenteen destinaatioita ja liikennetiheyttä, Suomen erinomaista logistista sijaintia Aasian ja Euroopan välillä sekä yhtiön rautatieyhteyksillä varustettuja satamaterminaaleja Vuosaaressa ja Kotkassa joista rahti voidaan jatkokuljettaa nopeasti muutamassa vuorokaudessa Eurooppaan.

Liiketoiminnan liikevaihto moninkertaistuu ajanjaksolla 2021-2023, jonka jälkeen markkinaa nopeampi kasvu paranevalla kannattavuudella. Liiketoiminnan kasvun pääajureina toimivat markkinan paras asiakaspalvelu, skaalautuva liiketoimintamalli, ainutlaatuinen yhteystoimintaverkosto rautatiemarkkinalla sekä markkinan monipuolisin osaaminen ja palvelutarjonta. Lisäksi kasvua tukee markkina-alueen ja asiakaskunnan nopea  kasvattaminen Pohjoismaissa, Saksassa, Hollannissa ja Englannissa sekä toimipisteiden lisääntyminen Kiinassa.

Yhtiön markkina-alueen maiden kaupankäynti Kiinan kanssa vuositasolla ylittää 70 mrd. euroa ja merkittävä osa kaupankäynnin arvosta kuljetetaan konteilla. Rautateiden osuus tästä logistiikkamarkkinasta  on miljardeja euroja ja sen osuus ja arvo kasvaa kuljetuksilta edellytettävien ilmasto- ja nopeusvaateiden mukaisten megatrendien tukemana kymmeniä prosentteja vuodessa.

Yhtiön kilpailuetu Kiinan, Aasian ja Pohjois-Euroopan välisessä rautatieoperoinnissa perustuu Suomen rataverkon kuulumiseen samaan 1520 raideleveyden markkinaan yhdessä Venäjän ja Kazakstanin kanssa, mikä tekee reitistä nopean ja edullisen. Tätä tukevat lisäksi liiketoimintamallin nopea skaalautuvuus , innovatiivisuus ja investoinnit digitaalisissa ratkaisuissa, rautatielogistiikan alhaiset CO2 päästöt ja tuleva  EU:n taksonomia sääntely, rautatiemarkkinoiden laajin palvelutarjonta kappaletavarasta kokojuniin sekä yhtiön osaaminen teollisuuden supply chain prosesseista.

Huolintaliiketoiminta

Strategiakauden tavoitteena on Suomen markkinaa nopeammin  kasvava liikevaihto ja liikevoitto, perustuen prosessiautomaatioon ja robotiikan hyödyntämiseen, sekä alan parhaaseen asiantuntemukseen.

Terminaalipalvelut

Markkinaa nopeampi, vähintään  10 % kasvu vuositasolla. Keskittyminen palveluiden tuottamiseen rautatie-, kemikaali ja raskaan tavaran erikoisterminaaleissamme joissa markkina kasvaa ja kilpailuasemamme on vahva. Kannattavuuden selkeä parantaminen asiakas- ja palvelukokemuksen kehittämisellä perustuen innovatiivisuuteen ja keskittyen ydinosaamiseemme. Projektilogistiikan kasvu IVY-maihin suuntautuvissa rautatiekuljetuksissa. Isona kasvun ajurina toimii myös kasvavan Aasian junaliikenteen syöttövaikutus terminaaleihin.

Ulkoistuspalvelut

Tavoitteena voimakas kasvu 3-5 miljoonan euron vuosiliikevaihtoa tekeväksi kansainvälisen logistiikan ulkoistajaksi ja kehittäjäksi Suomen PKT- sektorin ulkomaankauppaa harjoittavissa yhtiöissä.

Baltia

Nykyisen markkina-aseman ja kannattavuuden pitäminen sekä yhtiön Aasian junayhteyksien hyödyntäminen Baltiassa Nordic Hub palvelun avulla.

Puolivuosikatsaus 6.8.2021:

Nurminen Logistics odottaa, että liikevaihto ja liiketulos kasva­vat merkittävästi vuonna 2021.
Aiemmin Nurminen Logistics arvioi, että liikevaihto kasvaa ja liiketulos paranee selvästi vuonna 2021.

Puolivuosikatsaus 2021 esitysmateriaali

Tilinpäätöstiedote 5.3.2021:

Nurminen Logisticsin 2020 toinen vuosipuolisko oli positiivisen kehityksen aikaa, huolimatta Covid-19-pandemian aiheuttamista haasteista. Yhtiön H2 liikevaihto kasvoi 27 % eli 9,4 milj. euroa 2019 vertailukauteen verrattuna ja H2 liiketulos parani selvästi H1 verrattuna ja oli +0,3 milj. euroa ja +0,9 milj. euroa ilman kertaluonteisia kuluja. Kehitys oli kaikissa liiketoimintaryhmissä oikeansuuntaista. Erityisen hyvää kehitys oli Kiinan rahtijunatuotteessa, joka antaa yhtiölle hyvät kannattavan kasvun edellytykset myös tulevaisuudessa

Yhtiö jatkaa voimakkaasti panostamista Euroopan ja Aasian väliseen rautatieliikenteeseen, digitaalisiin tuotantoprosesseihin sekä aloittaa uuden ulkoistuspalvelukonseptin H1 2021 aikana. Covid-19-pandemian helpottaessa yhtiö pystyy nopeasti kasvattamaan kapasiteettiaan ja reagoimaan uusilla avauksilla Kiinassa, kuten elintarvikkeiden kylmäkuljetuksilla. Alkuvuoden 2021 perusteella yhtiön kehitys jatkuu hyvänä ja yhtiö arvioi että liikevaihto kasvaa ja liiketulos paranee selvästi vuodesta 2020.

Tilinpäätöstiedote 8.3.2018:

Nurminen Logistics uskoo, että talouden ja markkinoiden positiivinen kehitys jatkuu vuonna 2018. Nurminen Logistics arvioi vertailukelpoisen liikevaihtonsa ja vertailukelpoisen liiketuloksensa paranevan vuoden 2017 tasosta.

Pörssitiedote 20.12.2017:

Nurminen Logistics nostaa tulosohjeistustaan vuodelle 2017:

Nurminen Logistics arvioi koko vuoden liikevaihdon kasvavan merkittävästi vuoteen 2016 verrattuna ja liiketuloksen kasvavan selvästi vuoteen 2016 verrattuna ja olevan selkeästi positiivinen. Päivitetty ohjaus koskee sekä raportoitua liikevaihtoa ja liiketulosta että vertailukelpoista liikevaihtoa ja liiketulosta.

Puolivuosikatsaus 10.8.2017:

Nurminen Logistics arvioi vertailukelpoisen liikevaihtonsa ja vertailukelpoisen tuloksensa sekä osakekohtaisen tuloksensa paranevan vuoden 2016 tasosta. Valuuttakurssimuutoksilla on vaikutusta raportoitavaan liikevaihtoon ja liiketulokseen.

Tilinpäätöstiedote 9.3.2017:

Nurminen Logistics arvioi vertailukelpoisen liikevaihtonsa ja vertailukelpoisen tuloksensa sekä osakekohtaisen tuloksensa paranevan vuoden 2016 tasosta. Valuuttakurssimuutoksilla on vaikutusta raportoitavaan liikevaihtoon ja liiketulokseen.

Puolivuosikatsaus 11.8.2016:

Nurminen Logistics arvioi vertailukelpoisen liikevaihtonsa pysyvän vuoden 2015 tasolla ja vertailukelpoisen tuloksensa sekä osakekohtaisen tuloksensa paranevan vuoden 2015 tasosta. Valuuttakurssimuutoksilla on merkittävä vaikutus raportoitavaan liikevaihtoon ja liiketulokseen.

Tilinpäätöstiedote 18.2.2016:

Nurminen Logistics arvioi operatiivisen liiketuloksensa ja osakekohtaisen tuloksensa paranevan vuoteen 2015 verrattuna, mutta liikevaihtonsa laskevan vuoden 2015 tasosta. Operatiivisen liiketuloksen ennustettavuuteen sisältyy merkittävää epävarmuutta johtuen ruplan kurssin kehityksestä. Valuuttakurssimuutoksilla on merkittävä vaikutus raportoitavaan liikevaihtoon ja liiketulokseen.

Pörssitiedote 3.11.2015:

Nurminen Logistics päivittää vuoden 2015 näkymiään:

Nurminen Logistics arvioi liikevaihtonsa, operatiivisen liiketuloksensa ilman valuuttakurssimuutoksia ja osakekohtaisen tuloksensa laskevan selvästi vuoden 2014 tasosta. Pääasiallisena syynä liikevaihdon laskuun ovat Nurminen Logistics Heavy Oy:n osakekannan myynti sekä ruplan valuuttakurssin heikkeneminen. Suunnitelluilla vaunukaupoilla on toteutuessaan positiivinen vaikutus kassavirtaan ja rahoitusasemaan. Vaunukauppojen tulosvaikutus on riippuvainen toteutushetken ruplan kurssista. Operatiivisen liiketuloksen ennustettavuuteen sisältyy merkittävää epävarmuutta johtuen ruplan kurssin loppuvuoden kehityksestä. Valuuttakurssimuutoksilla on merkittävä vaikutus raportoitavaan liikevaihtoon ja liiketulokseen.

Osavuosikatsaus 6.8.2015:

Yhtiön pörssitiedotteessa 5.5.2014 julkaisema tulevaisuuden näkymä on ennallaan:

Nurminen Logistics arvioi liikevaihtonsa, operatiivisen liiketuloksensa ja osakekohtaisen tuloksensa laskevan vuoden 2014 tasosta. Suunnitelluilla vaunukaupoilla on toteutuessaan positiivinen vaikutus kassavirtaan ja rahoitusasemaan. Vaunukauppojen tulosvaikutus on riippuvainen toteutushetken ruplan kurssista. Operatiivisen liiketuloksen ennustettavuuteen sisältyy merkittävää epävarmuutta johtuen ruplan kurssin loppuvuoden kehityksestä.

Pörssitiedote 5.5.2015:

Nurminen Logistics päivittää vuoden 2015 näkymiään:

Nurminen Logistics arvioi liikevaihtonsa, operatiivisen liiketuloksensa ja osakekohtaisen tuloksensa laskevan vuoden 2014 tasosta. Suunnitelluilla vaunukaupoilla on toteutuessaan oleellinen positiivinen vaikutus operatiiviseen liiketulokseen. Operatiivisen liiketuloksen ennustettavuuteen sisältyy merkittävää epävarmuutta johtuen ruplan kurssin alkuvuoden kehityksestä ja loppuvuoden näkymistä.

Tilinpäätöstiedote 19.2.2015:

Nurminen Logisticsin markkinaolosuhteet jatkuvat näillä näkymin viime vuoden kaltaisina. Suomen viennin pieni kasvu näyttää mahdolliselta erityisesti Helsingin ja Kotkan satamien kautta, ja vastaavasti tuonnin lasku todennäköiseltä. Suomen vienti Venäjälle vallitsevissa olosuhteissa pysyy luultavasti vuoden 2014 viimeisen neljänneksen tasolla ja Venäjän sisäinen liikenne vuoden 2014 tasolla. Ruplan kurssimuutoksilla on suuri vaikutus yhtiön kannattavuuteen.

Näkymä tulevaisuuteen on lyhyt. Arvioimme kuitenkin liikevaihtomme, operatiivisen liiketuloksemme ja osakekohtaisen tuloksemme paranevan vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna perustuen entistä monipuolisempaan asiakaskuntaamme ja tehostuneeseen toimintaamme.

Osavuosikatsaus 6.11.2014:

Yhtiön pörssitiedotteessa 5.8.2014 julkaisema tulevaisuuden näkymä on ennallaan:

Nurminen Logistics uskoo sille tärkeän Venäjän ja sen lähialueen markkinan supistuvan vuonna 2014 johtuen Ukrainan kriisin pitkittymisestä, mutta piristyvän jälleen nopeasti erityisesti rautatiekuljetusvolyymien ja projektiliiketoiminnan osalta kansainvälispoliittisen tilanteen ratkettua. Suomen-viennissä ja -tuonnissa yhtiön markkinanäkymä on olemassa oleviin asiakassopimuksiin perustuen vakaa vuonna 2014.

Nurminen Logistics arvioi sekä operatiivisen liiketuloksensa että osakekohtaisen tuloksensa paranevan vuoteen 2013 verrattuna, mutta liikevaihtonsa jäävän vuoden 2013 tasosta johtuen Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikenteen volyymien laskusta Ukrainan kriisin ja Venäjälle määrättyjen sanktioiden vuoksi.

Pörssitiedote 5.8.2014:

Nurminen Logistics päivittää vuoden 2014 näkymiään liikevaihdon osalta:

Nurminen Logistics arvioi sekä operatiivisen liiketuloksensa että osakekohtaisen tuloksensa paranevan vuoteen 2013 verrattuna, mutta liikevaihtonsa jäävän vuoden 2013 tasosta johtuen Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikenteen volyymien laskusta Ukrainan kriisin ja Venäjälle määrättyjen sanktioiden vuoksi.

Aikaisemmassa ennusteessaan (osavuosikatsaus 8.5.2014) yhtiö arvioi sekä liikevaihtonsa, operatiivisen liiketuloksensa että osakekohtaisen tuloksensa paranevan vuoteen 2013 verrattuna.

Osavuosikatsaus 8.5.2014:

Yhtiön tilinpäätöstiedotteessa 20.2.2014 julkaisema tulevaisuuden näkymä on ennallaan:

Nurminen Logistics uskoo sille tärkeän Venäjän ja sen lähialueen markkinan kasvavan vuonna 2014 jo tehtyihin asiakassopimuksiin sekä Venäjän rautatiemarkkinan vakaaseen näkymään 2014-2015 perustuen. Suomen markkinan kysynnän odotetaan olevan parempi kuin vuonna 2013.

Nurminen Logistics arvioi sekä liikevaihtonsa, operatiivisen liiketuloksensa että osakekohtaisen tuloksensa paranevan vuoteen 2013 verrattuna.

Tilinpäätöstiedote 20.2.2014:

Nurminen Logistics uskoo sille tärkeän Venäjän ja sen lähialueen markkinan kasvavan vuonna 2014 jo tehtyihin asiakassopimuksiin sekä Venäjän rautatiemarkkinan vakaaseen näkymään 2014-2015 perustuen. Suomen markkinan kysynnän odotetaan olevan parempi kuin vuonna 2013.

Nurminen Logistics arvioi sekä liikevaihtonsa, operatiivisen liiketuloksensa että osakekohtaisen tuloksensa paranevan vuoteen 2013 verrattuna.

Pitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on kasvaa nopeammin kuin markkinat, vuosittain keskimäärin yli 15 %. Yli 50 % liikevaihdosta syntyy jatkossa Venäjän ja sen lähialueiden kasvumarkkinoilla. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa kannattavuuttaan ja saavuttaa 10 prosentin liikevoittotaso sekä 20 prosentin oman pääoman tuotto.

Osavuosikatsaus 31.10.2013:

Yhtiön pörssitiedotteessa 20.9.2013 julkaisema tulevaisuuden näkymä on ennallaan:

Yhtiö arvioi sekä liikevaihtonsa että operatiivisen liiketuloksensa jäävän selvästi vuoden 2012 tasosta.

Pörssitiedote 20.9.2013:

Yhtiö arvioi sekä liikevaihtonsa että operatiivisen liiketuloksensa jäävän selvästi vuoden 2012 tasosta.

Osavuosikatsaus 1.8.2013:

Pitkittyneen haasteellisen markkinatilanteen johdosta Nurminen Logistics arvioi sekä liikevaihtonsa että operatiivisen liiketuloksensa jäävän vuoden 2012 tasosta.

Osavuosikatsaus 2.5.2013:

Vuoden alun heikon markkinatilanteen johdosta Nurminen Logistics arvioi sekä liikevaihtonsa että operatiivisen liiketuloksensa jäävän jonkin verran vuoden 2012 tasosta.

Tilinpäätöstiedote 26.2.2013:

Nurminen Logisticsille tärkeän Venäjän ja sen lähialueen markkinan uskotaan kasvavan myös vuonna 2013, joskin ainakin alkuvuoden osalta vuotta 2012 hitaammin. Talouden kasvun hidastumisesta johtuen Suomen markkinan kysynnän arvioidaan olevan hieman 2012 tasoa alhaisempi.

Nurminen Logistics arvioi sekä liikevaihtonsa että operatiivisen liiketuloksensa olevan vuoden 2012 tasolla ja osakekohtaisen tuloksensa paranevan.

Pitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on kasvaa nopeammin kuin markkinat, vuosittain keskimäärin yli 15 %. Yli 50 % liikevaihdosta syntyy jatkossa Venäjän ja sen lähialueiden kasvumarkkinoilla. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa kannattavuuttaan ja saavuttaa 10 prosentin liikevoittotaso sekä 20 prosentin oman pääoman tuotto.

Osavuosikatsaus 2.11.2012:

Yhtiön pörssitiedotteessa 25.9.2012 julkaisema tulevaisuuden näkymä on ennallaan:

Yhtiö arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna. Operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan merkittävästi parempi kuin vuonna 2011 ja asettuvan 5 – 6 milj. euron välille.

Pörssitiedote 25.9.2012:

Nurminen Logistics tarkentaa näkymäänsä vuodelle 2012.

12.4.2012 annettu näkymä:

Yhtiö arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna. Operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan selvästi parempi kuin vuonna 2011.

Uusi näkymä 25.9.2012:

Yhtiö arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna. Operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan merkittävästi parempi kuin vuonna 2011 ja asettuvan 5 – 6 milj. euron välille.

Osavuosikatsaus 3.8.2012:

Yhtiön pörssitiedotteessa 12.4.2012 julkaisema tulevaisuuden näkymä on ennallaan:

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan hidastavan kasvutavoitteiden saavuttamista lyhyellä aikavälillä.

Yhtiö seuraa aktiivisesti markkinoilla tapahtuvaa rakennemuutosta.

Yhtiö arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna. Operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan selvästi parempi kuin vuonna 2011.

Osavuosikatsaus 4.5.2012:

Yhtiön pörssitiedotteessa 12.4.2012 julkaisema tulevaisuuden näkymä on ennallaan:

Yhtiö arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna. Operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan selvästi parempi kuin vuonna 2011.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan hidastavan kasvutavoitteiden saavuttamista lyhyellä aikavälillä.

Yhtiö seuraa aktiivisesti markkinoilla tapahtuvaa rakennemuutosta.

Pörssitiedote 12.4.2012:

Nurminen Logistics tarkentaa näkymäänsä vuodelle 2012.

24.2.2012 annettu näkymä:

Yhtiö arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna. Operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2011.

Uusi näkymä 12.4.2012:

Yhtiö arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna. Operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan selvästi parempi kuin vuonna 2011.

Tilinpäätöstiedote 24.2.2012:

Nurminen Logistics uskoo markkinoidensa kehittyvän positiivisesti vuonna 2012. Erityisesti yhtiölle tärkeän strategisen kasvumarkkinan, Venäjän ja muiden IVY-maiden, sisäisten rautatiekuljetusten kysyntätilanteen uskotaan pysyvän hyvänä.

Yhtiö arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna. Operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2011.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan hidastavan kasvutavoitteiden saavuttamista lyhyellä aikavälillä.

Yhtiö seuraa aktiivisesti markkinoilla tapahtuvaa rakennemuutosta ja yritysjärjestelymahdollisuuksia.

Osavuosikatsaus 4.11.2011:

Yhtiön tilinpäätöstiedotteessaan 25.2.2011 julkaisema tulevaisuuden näkymä on ennallaan.

Nurminen Logistics arvioi yhtiön liikevaihdon kasvavan vuonna 2011 vuoteen 2010 verrattuna noin 10 %. Operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan hieman parempi kuin vuonna 2010.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan hidastavan kasvutavoitteiden saavuttamistan lyhyellä aikavälillä.

Yhtiö seuraa aktiivisesti markkinoilla tapahtuvaa rakennemuutosta ja yritysjärjestelymahdollisuuksia.

Osavuosikatsaus 5.8.2011:

Yhtiön tilinpäätöstiedotteessaan 25.2.2011 julkaisema tulevaisuuden näkymä on ennallaan.

Nurminen Logistics arvioi yhtiön liikevaihdon kasvavan vuonna 2011 vuoteen 2010 verrattuna noin 10 %. Operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan hieman parempi kuin vuonna 2010.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan hidastavan kasvutavoitteiden saavuttamistan lyhyellä aikavälillä.

Yhtiö seuraa aktiivisesti markkinoilla tapahtuvaa rakennemuutosta ja yritysjärjestelymahdollisuuksia.

Osavuosikatsaus 6.5.2011:

Yhtiön tilinpäätöstiedotteessaan 25.2.2011 julkaisema tulevaisuuden näkymä on ennallaan.

Nurminen Logistics arvioi yhtiön liikevaihdon kasvavan vuonna 2011 vuoteen 2010 verrattuna noin 10 %. Operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan hieman parempi kuin vuonna 2010.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan hidastavan kasvutavoitteiden saavuttamistan lyhyellä aikavälillä.

Yhtiö seuraa aktiivisesti markkinoilla tapahtuvaa rakennemuutosta ja yritysjärjestelymahdollisuuksia.

Tilinpäätöstiedote 25.2.2011:

Nurminen Logistics arvioi yhtiön liikevaihdon kasvavan vuonna 2011 vuoteen 2010 verrattuna noin 10 %. Operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan hieman parempi kuin vuonna 2010.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan hidastavan kasvutavoitteiden saavuttamista lyhyellä aikavälillä.

Yhtiö seuraa aktiivisesti markkinoilla tapahtuvaa rakennemuutosta ja yritysjärjestelymahdollisuuksia.

Osavuosikatsaus 5.11.2010:

Yhtiön tulevaisuuden näkymät säilyvät muuttumattomina. Nurminen Logistics arvioi yhtiön liikevaihdon vuonna 2010 kasvavan vuoteen 2009 verrattuna, mutta koko vuoden kertaluonteisista eristä puhdistetun liiketuloksen arvioidaan olevan tappiollinen.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan hidastavan kasvutavoitteiden saavuttamista
lyhyellä aikavälillä.

Yhtiö seuraa aktiivisesti markkinoilla tapahtuvaa rakennemuutosta ja yritysjärjestelymahdollisuuksia.

Osavuosikatsaus 6.8.2010:

Nurminen Logistics Oyj arvioi yhtiön liikevaihdon vuonna 2010 kasvavan vuoteen 2009 verrattuna, mutta koko vuoden kertaluonteisista eristä puhdistetun liiketuloksen arvioidaan olevan tappiollinen. Näkymien muutos johtuu markkinoiden odotettua heikommasta volyymi- ja hintakehityksestä.

Yhtiön aiemman, 7.5.2010 annetun näkymän mukaan yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan vuoteen 2009 verrattuna ja koko vuoden kertaluonteisista eristä puhdistetun liiketuloksen olevan voitollinen alkuvuoden heikosta kannattavuudesta huolimatta.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan hidastavan kasvutavoitteiden saavuttamista lyhyellä aikavälillä.

Yhtiö seuraa aktiivisesti markkinoilla tapahtuvaa rakennemuutosta ja yritysjärjestelymahdollisuuksia.

Osavuosikatsaus 7.5.2010:

Yhtiön tilinpäätöstiedotteessaan 26.2.2010 julkaisema tulevaisuuden näkymä säilyy ennallaan.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan hidastavan kasvutavoitteiden saavuttamista lyhyellä aikavälillä.

Maailmanlaajuisen talouskriisin vuoksi ulkomaankaupan volyymit ovat supistuneet kaikilla aloilla. Volyymit ovat voimakkaan supistumisen jälkeen kääntyneet hienoiseen nousuun, mutta sekä tuonti että vienti ovat edelleen merkittävästi matalammalla tasolla kuin ennen talouskriisin alkua.

Vuonna 2010 yhtiön liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoteen 2009 verrattuna ja koko vuoden kertaluonteisista eristä puhdistetun liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen alkuvuoden heikosta kannattavuudesta huolimatta.

Yhtiö seuraa aktiivisesti markkinoilla tapahtuvaa rakennemuutosta ja yritysjärjestelymahdollisuuksia.

Vuoden 2010 näkymät, Tilinpäätöstiedote 2009, 26.2.2010:

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan hidastavan kasvutavoitteiden saavuttamista lyhyellä aikavälillä.

Maailmanlaajuisen talouskriisin vuoksi ulkomaankaupan volyymit ovat supistuneet kaikilla aloilla. Volyymit ovat alkuvuoden 2009 voimakkaan supistumisen jälkeen kääntyneet hienoiseen nousuun, mutta sekä tuonti että vienti ovat edelleen merkittävästi matalammalla tasolla kuin ennen talouskriisin alkua.

Vuonna 2010 yhtiön liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoteen 2009 verrattuna ja koko vuoden kertaluonteisista eristä puhdistetun liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen alkuvuoden heikosta kannattavuudesta huolimatta.

Yhtiö uskoo, että Nurminen Logisticsin vastuullinen toiminta ja panostukset tulevaisuuteen vaikeassa markkinatilanteessa sekä yhtiön hyvä maine ovat lisänneet asiakkaiden yhtiötä kohtaan tuntemaa luottamusta, mikä on jo tuonut lisäasiakkuuksia yhtiölle.

Yhtiö seuraa aktiivisesti markkinoilla tapahtuvaa rakennemuutosta ja yritysjärjestelymahdollisuuksia.

Osavuosikatsaus 1.1.2009-30.9.2009, 6.11.2009:

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan hidastavan kasvutavoitteiden saavuttamista lyhyellä aikavälillä.

Maailmanlaajuisen talouskriisin vuoksi ulkomaankaupan volyymit ovat supistuneet kaikilla aloilla. Volyymit ovat alkuvuoden voimakkaan supistumisen jälkeen kääntyneet hienoiseen nousuun, mutta sekä tuonti että vienti ovat edelleen merkittävästi matalammalla tasolla kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.

Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon arvioidaan jäävän vuonna 2009 vuoden 2008 liikevaihtoa alhaisemmalle tasolle ja kertaluonteisista eristä puhdistetun liiketuloksen arvioidaan olevan voitollinen.

Osavuosikatsaus 1.1.2009-30.6.2009, 7.8.2009:

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Rahoitusmarkkinoiden tilanteen arvioidaan hidastavan kasvutavoitteiden saavuttamista lyhyellä aikavälillä.

Maailmanlaajuisen talouskriisin vuoksi ulkomaankaupan volyymit ovat supistuneet kaikilla aloilla. Volyymit ovat alkuvuoden voimakkaan supistumisen jälkeen kääntyneet hienoiseen nousuun, mutta sekä tuonti että vienti ovat edelleen merkittävästi matalammalla tasolla kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.

Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon arvioidaan jäävän vuonna 2009 vuoden 2008 liikevaihtoa alhaisemmalle tasolle ja kertaluonteisista eristä puhdistetun liiketuloksen arvioidaan olevan lievästi tappiollinen.

Osavuosikatsaus 1.1.2009-31.3.2009, 8.5.2009:

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Rahoitusmarkkinoiden tilanne hidastaa kasvutavoitteiden saavuttamista lyhyellä aikavälillä.

Suomen taloudessa tapahtui nopea käänne heikompaan marras-joulukuussa 2008. Vientimäärät vähenivät kaikilla aloilla, ja myös tuontimäärät supistuivat voimakkaasti loppuvuodesta. Ulkomaankaupan volyymit eivät enää vähentyneet alkuvuodesta, mutta sekä tuonti että vienti ovat merkittävästi matalammalla tasolla kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.

Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon odotetaan jäävän vuonna 2009 vuoden 2008 liikevaihtoa alhaisemmalle tasolle ja yhtiön liikevoittoprosentin odotetaan heikkenevän.

Pörssitiedote 21.4.2009:

Nurminen Logistics Oyj odottaa vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen liiketuloksen olevan lievästi tappiollinen ja liikevaihdon olevan selkeästi heikompi vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna.

Kuten yhtiö on jo aiemmin tiedottanut, odotetaan koko vuoden jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon jäävän vuoden 2008 liikevaihtoa alhaisemmalle tasolle ja yhtiön liikevoittoprosentin heikkenevän.

Pörssitiedote 2.4.2009:

Nurminen Logistics Oyj odottaa selkeästi heikompaa liikevaihtoa ja liikevoittoa vuoden 2009 ensimmäiselle neljännekselle vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Tämä johtuu Suomen ulkomaankaupan volyymien nopeasta heikentymisestä. Yhtiö on tiedottanut 25.2.2009 sopeuttavansa toimintaansa markkinatilanteen mukaiseksi. Yhtiön kustannussäästötavoite vuodelle 2009 on 1,5 miljoonaa euroa.

Koko vuoden jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon odotetaan jäävän vuoden 2008 liikevaihtoa alhaisemmalle tasolle ja yhtiön liikevoittoprosentin odotetaan heikkenevän.

Tilinpäätöstiedote 2008, 25.2.2009:

Maailmantalouden taantuman vuoksi talousnäkymät ja markkinatilanne ovat hyvin epäselvät ja näkyvyys erittäin huono. Tästä johtuen yhtiö ei anna liikevaihto- tai liikevoittomarginaaliennusteita vuodelle 2009. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa vuosittain keskimäärin 20 % mukaan lukien yritysostot ja saavuttaa yli 7 % liikevoittotaso. Rahoitusmarkkinoiden tilanne saattaa hidastaa kasvutavoitteiden saavuttamista lyhyellä aikavälillä.

Suomen taloudessa tapahtui nopea käänne heikompaan marras–joulukuussa 2008. Vientimäärät vähenivät kaikilla aloilla, ja myös tuontimäärät supistuivat voimakkaasti loppuvuodesta. Myös investointien odotetaan vähenevän kuluvana vuonna.

Varsin tyydyttävästä vuoden 2008 tuloksesta huolimatta yhtiön on varauduttava liikevaihdon mahdolliseen laskuun sopeuttamalla toimintaansa ja kustannuksiaan talouden yleisen volyymitason mukaisiksi.

Myös Venäjän talouden kehitykseen liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Se, kuten myös ruplan ulkoinen arvo, on kytköksissä öljyn maailmanmarkkinahinnan kehitykseen. Ruplan voimakas devalvoituminen vaikeuttaa Venäjän tuonnin näkymiä, mutta parantaa Venäjän vientikaupan mahdollisuuksia ja ulkomaisten yhtiöiden investointimahdollisuuksia Venäjälle. Kaupan monipuolistuminen ja ulkomaisten investointien kasvu luovat uusia mahdollisuuksia Nurminen Logisticsin kaltaiselle logistiikan palvelutarjoajalle.

Nurminen Cargo -liiketoimintayksikön tulevaisuuden näkymiin vaikuttavat positiivisesti Niiralan- ja Luumäen-terminaaleihin tehdyt laajennukset sekä Vuosaaren satamassa sijaitsevan logistiikkakeskuksen avaaminen 28.11.2008. Niiralan terminaalin laajennus toi terminaaliin lisätilaa 4 000 neliötä (terminaalin kokonaiskapasiteetti nyt 18 000 neliötä) ja Luumäen laajennus kasvatti terminaalitilaa 3 400 neliöllä (kokonaiskapasiteetti nyt 11 700 neliötä). Vuosaaressa avattavassa logistiikkakeskuksessa on alkuvaiheessa 38 000 neliötä. Näiden ja junanvaunuihin tehtyjen investointien sekä toiminnan rationalisoinnin ansiosta Nurminen Logisticsilla on vahva kilpailuasema talouden kääntyessä nousuun. Toisaalta investointien tuoma kulumassa rasittaa yhtiön tulosta nykyisessä taloudellisessa tilanteessa.

Nurminen Heavy -liiketoimintayksikön tulevaisuuden näkymiin vaikuttavat etenkin raskaan konepajateollisuuden ja sen projektikuljetusten määrän kehitys. Konepajateollisuuden suhdannenäkymä on viime aikoina heikentynyt ja lähiajat tulevat näyttämään, miten sen tilauskanta kehittyy. Konepajateollisuuden markkinatilanne näkyy viiveellä myös Nurminen Heavyn toiminnassa.