Ledningsgrupp

Ledningsgrupp

Nurminen Logistics verkställande direktör utses av styrelsen. Verkställande direktören ansvarar för den dagliga driften av bolaget i enlighet med den finska aktiebolagslagen och styrelsens anvisningar och instruktioner. Verkställande direktören fungerar som ordförande i ledningsgruppen.

Bolagets ledningsgrupp utgör den högsta ledningen. Det är ledningsgruppens uppgift att utarbeta bolagets strategi, att övervaka dess resultat och att hantera ärenden med betydande ekonomisk eller annan betydelse.

Ledningsgrupp

Marjut Linnajärvi
VP, försäljning och järnvägsverksamhet
Joonas Louho
VP, Cargo Operations & Development
Toni Mäkelä
Verkställande direktör, North Rail