Raiteiden silkkitie

nurminen-header-rautatiekuljetukset-min

Kiinan hallituksen vuonna 2013 ensimmäisen kerran julkistama Silk Road -aloite on lisännyt  tavarajunia Kiinan ja Euroopan välillä viime vuosina merkittävästi. Päivittäin kulkee noin 25 – 30 junaa, joista kukin pystyy kuljettamaan noin 50 konttia. Lähestymme 10 000 junan ja yli 400 000 kontin vuosikapasiteettia, joka vastaa noin 12 miljoonaa tonnia. Kasvu on erittäin nopeaa, koska vain vuonna 2013 junia oli alle 100. Määräasemia on molemmissa päissä noin 50.

Kiinan hallitus on osittain tukenut kehitystä taloudellisesti alueellisin tuin. Kiinan eri alueet kilpailevat markkinasta teollisuuden ja liiketoiminnan kasvattamiseksi. Euroopan määrämaiden välillä vallitsee kova kilpailu tarjoten erilaisia vaihtoehtoja. Suurimmat keskukset Euroopassa ovat Puolassa ja Saksassa.

Ainoa Pohjois-Euroopan toimiva määränpää on Helsingissä, Vuosaaren satamassa Nurminen Logistics Oyj:n jakelukeskuksen yhteydessä. Reitti tarjoaa merkittävän kilpailuedun muuhun Eurooppaan, koska noin kahden viikon mittainen kuljetusaika säästää yhdestä kahteen viikkoon toimitusaikaa muihin reitteihin nähden. Laivarahtiin verrattuna ajansäästö on vielä pidempi, noin 7-9 viikkoa, ja lentorahtiin nähden erittäin paljon edullisempi. Raideliikenne on myös erittäin ympäristöystävällistä.

Nurminen Logistics on perinteinen suomalainen yritys, jolla on monivaiheinen historia vuodesta 1886 lähtien. Tämän pitkän ajanjakson aikana on rakennettu erityinen osaaminen, joka palvelee nyt asiakkaitamme rahdinkuljetuksissa, lastitoiminnoissa ja rautatiepalveluissa Suomessa, muissa Pohjoismaissa, Kiinassa, Venäjällä ja Baltiassa.

Yhtiö on ollut merkittävä raideliikennepalveluiden edelläkävijä, koska se on menestyksekkäästi tarjonnut ryhmäpalvelupalvelua Hefeistä Kiinasta Helsinkiin ja päinvastoin 1,5 vuoden ajan sekä tilauskuljetuksia mm. Venäjälle jo vuosien ajan. Palvelusta on tullut tunnettu, arvostettu ja suosittu yhteys Pohjois-Euroopan ja Kiinan välillä. Se on ainoa säännöllinen junayhteys Pohjoismaiden ja Kiinan välillä.

Palvelu kattaa monenlaisten hyödykkeiden kuljetusmahdollisuuden, kuten erilaiset tekniset laitteet, kappaletavaran, paperiteollisuuden tuotteet ja esimerkiksi merikuljetusolosuhteille alttiit tuotteet. Kuljetus kylmäkonteissa, joissa on mahdollisuus lähettää elintarviketuotteita, on nyt myös saataville viimeaikaisen lainsäädännön kehityksen myötä. Terveydenhuollon materiaaleja sekä suojavarusteita voidaan myös kuljettaa nopeasti ja luotettavasti ja yhteyttä hyödynnetään aktiivisti myös koronakriisissä tarvittavien suojavarusteiden kuljettamiseen.

Kiinan määränpää, Hefei, palvelee hyvin sen lähellä sijaitsevia kaupunkeja, kuten Shanghai, Suzhou, Ningbo, Zhengzhou. Eurooppalaisessa päässä ovat kaikki Suomen kaupungit, Tukholma, Pietari, Tallinna ja Riika nopean jatkoyhteyden päässä Vuosaaren satamasta. Helsingistä on yhteys yli 30 Euroopan satamaan.

Rautatieliikenne on ympäristöystävällistä. Presidentit Jinping ja Niinistö perustivat innovaatiokomitean Kiinan ja Suomen keskinäiseen yhteistyöhön vuonna 2017. Merilogistiikan alakomitean tavoitteena on laajentaa toimintaansa muille logistiikan aloille. Joulukuussa 2019 tehtiin seuraava ehdotus:

”Jatkamme yhteistyötä työryhmän puitteissa ja löydämme tapoja koordinoida ja arvioida ennakoivasti meri-, logistiikka- ja arktisia projekteja sekä yhteistyömahdollisuuksia.

Ehdotamme yhteistyön laajentamista meriliikenteen arvoketjuihin liittyvään logistiikkaan, kuten tie-, rautatie- ja satamalogistiikkaan.”

Tämä ehdotus on erittäin myönteinen logistiikka-alan keskuudessa ja toivomme, että laajennus toteutuu tänä vuonna. Se avaisi uusia mahdollisuuksia aiempaa laajemmalle logistiselle yhteistyölle maidemme välillä.

Kirjoittaja toimi Nurminen Logisticsin toimitusjohtajana ja jatkaa Senior Advisorina heinäkuulle 2020. Teksti on osa Nurminen Logisticsin kevään 2020 blogisarjaa, jossa yhtiön johtoryhmän jäsenet pureutuvat ajan haasteisiin oman osaamisensa kautta.