Nurminen Logistics ulkoistaa IT-tukipalvelunsa Nevtorille

Nurminen Logistics Oyj ja Nevtor Oy ovat allekirjoittaneet jatkuvaluonteisen IT-palvelusopimuksen 1.4.2015 alkaen. Nevtor tuottaa Nurminen Logistics -konsernille jatkossa palvelimien hallinta-, ylläpito- ja valvontapalvelut, työasemien ylläpidon sekä käyttäjien tukipalvelut. Nevtor on aiemmin tehnyt Nurminen Logisticsille Microsoftin teknologiaratkaisuihin liittyviä projekteja.

Nurminen Logisticsin yhtenä päätavoitteena IT-infrastruktuurin uudistamisessa on parantaa liiketoimintaa tukevien perustietotekniikkapalveluiden kustannustehokkuutta ja tuottavuutta. Nurminen Logistics valitsi Nevtorin kumppanikseen kolmivaiheisen kilpailutuksen tuloksena. Kilpailutuksessa painotettiin kapasiteettipalveluiden joustavuutta ja toimintavarmuutta, ketterää ja asiakaslähtöistä toimintamallia, innovatiivisuutta sekä proaktiivisuutta palveluratkaisujen ja asiakkaan IT-ympäristön kehittämisessä.

Nurminen Logisticsin tietohallintopäällikkö Antti Haposen mukaan palveluntarjoajan vaihdoksen taustalla on konsernin tietohallinnon toimintamallin muutos ja toiminnan tehostaminen.

– Liiketoimintaympäristössämme on tapahtunut voimakas muutos, jonka seurauksena käyttäjätuen tarve on muuttanut muotoaan. Perustoimistotyökalujen käyttötuen sijaan tarpeemme painottuu vaativampaan tietotekniikan tukeen ja kehitykseen, kertoo Haponen.

Nurminen Logistics tuottaa korkealaatuisia ja asiakkaiden kilpailukykyä vahvistavia logistiikkapalveluja Venäjällä, sen lähialueilla ja Suomessa.

– Uskomme pystyvämme tuomaan Nurminen Logisticsille lisäarvoa sekä jatkuvien ulkoistuspalvelujemme laadun että palveluiden kehittämiseen suunnattujen voimavarojemme ansiosta. Yrityksemme toiminta-ajatus on yhteneväinen Nurminen Logisticsin IT-palvelutavoitteiden kanssa. Ketteryys sekä asiakaslähtöisyys ovat myös meille tärkeitä ja tavoittelemme varsinkin loppukäyttäjien tyytyväisyyttä, kertoo Nevtorin toimitusjohtaja Ari Hietamäki.


Lisätietoja:

Tietohallintopäällikkö Antti Haponen, Nurminen Logistics Oyj, puh. 010 545 7030, antti.haponen@nurminenlogistics.com

Toimitusjohtaja Ari Hietamäki, Nevtor Oy, puh. 040 545 5229,  ari.hietamaki@nevtor.com

Johtaja Risto Tolonen, Nevtor Oy, puh. 050 381 8978, risto.tolonen@nevtor.com


Nevtor on suomalainen IT-palveluyritys, joka on erikoistunut Microsoftin infra-ratkaisuihin. Ulkoistus- ja Asiantuntijapalvelut kattavat IT-tuki-, käyttöönotto- ja projektipalvelut asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, sekä modernin palvelinympäristön toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Nevtor on Microsoftin Gold-, VTSP- sekä Black Belt –kumppani ja fokusoi Microsoftin tekniikalla saavutettaviin hyötyihin. Osaamisen, ahneuden kehittyä, luotettavuuden ja ratkaisukyvyn ansiosta Nevtor on ja pysyy Microsoft-ymmärryksen ytimessä. Tästä syystä asiakkaat arvioivat Nevtorin asiantuntijuutta ja osaamista jatkuvasti arvolla 4,7/5. www.nevtor.com