Nurminen Logistics osti enemmistöosuuden Vuosaaren satamassa sijaitsevasta terminaalikiinteistöstä

Nurminen Logistics oyj on tänään 31.12.2020 toteuttanut sitovasti 9,3 miljoonan euron osakeannin sekä ostanut 51 % osuuden Vuosaaren satamassa sijaitsevasta n. 37 000 m² suuruisesta terminaali- ja toimistorakennuksesta sekä siihen kuuluvista piha- ja rautatieraidealueista. 

Toteutettu osakeanti ja kiinteistökauppa antavat erittäin hyvät lähtökohdat yhtiön liiketoimintojen voitolliselle ja vakaalle kehittämiselle heti vuoden 2021 alusta alkaen.