Kansallinen huoltovarmuus ja globaali vastuullisuus 

Verkkosivujen uutisen kansikuva (2)

Logistiikkayhtiönä Nurminen Logisticsilla on merkittävä rooli Suomen kansallisen huoltovarmuuden ja globaalien toimitusketjujen turvaajana esimerkiksi maailmanlaajuisessa ruokahuollossa. Nurmisen tytäryhtiö North Railin rautatiekuljetuksilla mahdollistetaan Suomelle kriittisten logististen toimintojen jatkuvuus sekä läntisen yhteisön ja YK:n kriittiseksi katsoma maailman ruokaturva, joka monessa maassa on tuonnista riippuvainen.  

North Rail toimii pelkästään Suomessa ja sen asiakkaat ovat suomalaisia yrityksiä. Sekä Nurminen Logistics että sen tytäryhtiö North Rail toimivat tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Vastuullisina toimijoina Nurminen Logistics ja North Rail noudattavat kaikessa toiminnassaan Suomen ja Euroopan unionin lainsäädäntöä, EU:n yhteisiä päätöksiä ja pakotemääräyksiä sekä YK:n ja kansainvälisen yhteisön sääntöjä ja suosituksia. 

Johtuen kansallisesta merkityksestä sekä huoltovarmuuteen ja turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä, Nurminen Logistics on tiukan sääntelyn ja valvonnan alla. Nurminen Logistics Oyj on AEO-toimijana viranomaisvalvonnassa ja lisäksi yhtiöllä on omat tiukat prosessit toiminnan valvonnassa. Myös Nurminen Logisticsin tytäryhtiö, North Rail Oy, on rautatietoimiluvan haltijana jatkuvassa viranomaisvalvonnassa. 

Nurminen Logistics ja sen tytäryhtiö kuljettavat aina asiakkaan omistamaa tavaraa asiakkaan tilauksesta, ja sillä tavalla yhtiön liiketoiminnalla on suora vaikutus suomalaisten yritysten hyvinvointiin ja työllisyyteen. Logistiikka-alan merkitys on korostunut entisestään koronakriisin jälkeen ja geopoliittisen tilanteen takia. 

Yhtiön liiketoiminnalla on suora vaikutus Suomen kasvuun ja talouteen sekä suomalaisiin työpaikkoihin 

Kansallisen huoltovarmuuden ja globaalien kysymysten kuten maailman ruokahuollon lisäksi Nurminen Logisticsin ja North Railin liiketoiminnalla on suora vaikutus Suomen kasvuun, talouteen ja suomalaisiin työpaikkoihin sekä arjen kannalta perustavanlaatuisiin asioihin kuten kotimaiseen ruoantuotantoon. Suomen hiilineutraalisuustavoitteen ja Euroopan unionin vihreän siirtymän kannalta rautatiealan kuljetuksilla on ratkaiseva rooli ekologisesti kestävämpänä vaihtoehtona.