Nurminen Logistics Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2022 on julkaistu

Nurminen Logistics Oyj                     Pörssitiedote                     15.3.2023 klo 8.30

Nurminen Logistics Oyj:n vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus on julkaistu.  Tilinpäätös on julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti.

Nurminen Logistics Oyj:n taloudelliset tiedot (sisältää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen), selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti vuodelta 2022 on myös julkaistu tänään.

Julkaisut ovat saatavilla tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: nurminenlogistics.com/fi/sijoittajille/julkaisut/.

Nurminen Logistics Oyj

Olli Pohjanvirta
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, Nurminen Logistics Oyj, +358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.fi