NURMINEN LOGISTICS OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2021

Nurminen Logistics Oyj                                                    Puolivuosikatsaus 6.8.2021, klo 9.00 
 

Alkuvuoden kasvu oli erittäin voimakasta. Liikevaihto kasvoi 73% 63,0 miljoonaan euroon ja liikevoitto parani 3,7 miljoonaan euroon
 

Tämä on tiivistelmä Nurminen Logisticsin puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla Nurminen Logisticsin verkkosivuilla osoitteessa nurminenlogistics.com/fi 

 

AVAINLUVUT

1.1.30.6.2021 1.1.30.6.2020
EUR milj.
Liikevaihto 63,0 36,5
Raportoitu liiketulos 3,7 -0,5
Liiketulosprosentti 5,9 % -1,4 %
Nettotulos 2,2 -1,6
Tulos per osake (€) 0,01 -0,05
Liiketoiminnan rahavirta 2,0 3,4

 

TALOUDELLINEN OHJEISTUS

Nurminen Logistics odottaa, että liikevaihto ja liiketulos kasva­vat merkittävästi vuonna 2021.

Aiemmin Nurminen Logistics arvioi, että liikevaihto kasvaa ja liiketulos paranee selvästi vuonna 2021.

TOIMITUSJOHTAJA OLLI POHJANVIRTA:

Tammi–kesäkuun liikevaihto kasvoi 73 prosenttia 63,0 miljoonaan euroon ja liikevoitto parani 4,2 miljoonaa euroa ollen 3,7 miljoonaa (-0,5 miljoonaa euroa). Kaikki liiketoiminnot kehittyivät hyvin ja olivat voitollisia. Kiinan ja Aasian rahtijunaliiketoiminta, sisältäen terminaali- ja huolintapalvelut Euroopassa ja Aasiassa, kehittyi erittäin hyvin. Myös viime vuoden tehostustoimet toteutuivat suunnitellusti.

Terminaaleihin liittyvä Cargo -liiketoiminta oli ensimmäistä kertaa historiassa selkeästi voitollista. Vuosaaren kiinteistön enemmistöosuuden hankinta uudella vuokrasopimuksella vapautti johdon keskittymään kannattavaan kasvuun. Tase ja rahoitusasema korjattiin terveelle pohjalle.

Taserakenteen tervehtyminen näkyy omavaraisuusasteen ja gearingin selkeänä kohentumisena. Nämä tunnusluvut eivät huomioi tervehdytetyn taseen kaikkia elementtejä eli sitä, että omasta pääomasta liikearvoa on vain 0,9 miljoonaa euroa ja sitä, että korollisesta vieraasta pääomasta Vuosaaren kiinteistöosakeyhtiön osuus on 59 prosenttia eli  23,7 miljoonaa euroa. Vuosaaren kiinteistöosakeyhtiön vastuita turvaa markkina-arvoltaan huomattavasti arvokkaampi kiinteistökokonaisuus. Kiinteistön vuokratuotot kattavat sen rahoituskulut ja lainanlyhennykset.

Tammi–kesäkuun liikevoitto sisältää kuluvarauksena 0,9 miljoonaa euroa johdon osakepohjaisia kannustimia eli vertailukelpoinen liikevoitto oli 4,6 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen kiinteiden kulujen osuus liikevaihdosta laski 27 prosentista 14 prosenttiin, liikevaihto työntekijää kohden nousi 96 prosenttia ja työntekijämäärä laski 15 prosenttia. Panostuksemme digitaalisuuteen tuottivat  tulosta.

Terminaalioperointi keskittyi varastoinnin sijasta lisäarvopalveluihin omissa tiloissa, mikä paransi kannattavuutta. Vuoden 2020 lopulla tehty pitkäaikaisten vuokra­terminaalitilojen irtisanominen tuo liiketoiminnalle joustavuutta markkinassa, jossa lisätilaa on saatavissa asiakastarvetta vasten ilman vuokravastuuriskiä.

Liiketoiminnan voimakas orgaaninen kasvu perustuu Nurminen Logisticsin onnistumiseen kansainvälisillä markkinoilla ja erityisesti Aasian rahtijunapalveluiden voimakkaaseen kasvuun osana kansainvälisiä toimitusketjuja.  Kuluttajien edellyttämät ilmastotoimet kaupalta ja teollisuudelta näkyvät selkeästi rahtijunaliiketoiminnan kysynnän kasvuna. Menestystämme markkinassa kuvaa se, että ulkomaisten asiakkaiden osuus liikevaihdosta on 76 prosenttia (67). Tehostunut toimintamme mahdollistaa kasvun rahoittamisen operatiivisesti ilman ulkopuolista lisärahoitusta sekä aktiivisen hinnoittelun voimakkaasti muuttuvassa markinassa.

Olen erittäin iloinen kyvystämme rakentaa rahtijunaliiketoiminnan ympärille kansainvälistä palvelukonseptia, jossa käytämme Suomea logistisena HUBina Euroopan ja Aasian välisessä tavaraliikenteessä. Olen myös hyvin mielissäni henkilöstömme tahdosta ja kyvystä kehittää ja parantaa liiketoimintaamme. Kehitys on näkynyt parantuneena asiakaspalveluna ja liikevaihdon sekä liiketuloksen kasvuna.

Nurminen Logisticsin liikevaihdon kasvu ja kannattavuuskehitys ovat vastanneet suunnitelmia. Viime vuonna tehdyt pysyvät kustannussäästöt ja taseaseman onnistunut tervehdyttäminen edesauttoivat kasvua. Kehitimme asiakkuuksiamme ja palvelu­tuotantoamme strategiamme mukaisesti. Lisäksi rakensimme yhdessä asiakkaidemme kanssa pidempiä arvoketjuja, mikä näkyi parantuneena asiakaskokemuksena ja kannattavuuden nousuna. Heinä–joulukuun aikana lisäämme tukifunktioidemme roolia  liiketoimintamme kehityksessä ja operatiivisen kasvumme tukena. 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Globaalin talouden makroennusteet näyttävät talouskehityksen jatkuvan suotuisana. Nurminen Logistics arvioi, että liiketoiminnan kasvu jatkuu ja kannattavuus paranee edelleen yhtiön hyvän markkina-aseman,  kasvavan asiakaskunnan ja uusien palvelutuotteiden johdosta. Kasvua tukevat globaalit megatrendit kuten ympäristötietoisuus, toimitusketjujen uudelleen arviointi sekä käyttöpääoman ja toimitusvarmuuden tehostustarpeet.

Tammi–kesäkuun voimakkaan kysynnän vahvistumisen johdosta Nurminen Logisticsin päätavoite heinä–joulukuussa on lisätä nykyisten rahtijunareittien junakapasiteettia sekä palveluiden monipuolisuutta Aasiassa ja Euroopassa.

Cargo-liiketoiminnan hyvä kehitys tulee jatkumaan heinä–joulukuussa. Kehitystä tukevat uudessa ulkoistus­liiketoiminnassa aloittavat asiakkuudet.

Nurminen Logisticsin tavoitteena on luoda logistiikkaan uusia digitalisoituja palvelumalleja esimerkiksi tuomalla rautatiemarkkinaan alan paras asiakasportaali. Nurminen Logisticsin yhtenä lähitulevaisuuden tavoitteena on kytkeä vastuullisuus kokonaisvaltaisemmin osaksi asiakaslupausta esimerkiksi helpottamalla asiakkaita päästö­tavoitteiden saavuttamisessa tarkan ja ulkopuolisten auditoiman CO2 laskurin avulla.

Nurminen Logistics Oyj
Hallitus

SIJOITTAJAPUHELU

Nurminen Logistics järjestää medialle, analyytikoille ja sijoittajille suunnatun sijoittajapuhelun 6.8.2021 kello 14.30 MS Teamsissä. Ennakko­ilmoittautumiset ja kysymykset pyydetään 6.8.2021 kello 14.00 mennessä osoitteeseen ir@nurminenlogistics.com

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, p. 040 900 6799

JAKELU                                                                         

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet                                                     
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ja kasvualueet ovat Kiinan ja Pohjois-Euroopan välisessä rautatielogistiikassa, vaativissa logistiikan ulkoistuksissa sekä raskaan tavaran ja kemikaalien käsittelyissä.