Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitus

Nurminen Logistics Oyj                                              Pörssitiedote 13.7.2021 klo 14.15

 

Nurminen Logistics Oyj (Nasdaq Helsinki: NLG1V) (”Nurminen Logistics”, ”Yhtiö”) on 13.7.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta (”Ilmarinen”).

Ilmoituksen mukaan Ilmarisen suorien osakkeiden omistusosuus on noussut Yhtiössä.

Ilmarisen omistusosuus edellisen liputusilmoituksen 7.1.2021 perusteella:

– Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 11,83 prosenttia (8 780 000 osaketta ja ääntä); 

– Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4,63 prosenttia (3 434 066 osaketta ja ääntä rahoitusvälineiden kautta)  

– Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen yhteensä 16,46 prosenttia. 

Ilmarisen omistusosuus liputusilmoituksen 13.7.2021 perusteella:

– Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 15,12 prosenttia (11 655 795 osaketta ja ääntä); 

– Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 prosenttia (0 osaketta ja ääntä rahoitusvälineiden kautta)  

– Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen yhteensä 15,12 prosenttia. 

Ilmoituksessa käytetty omistusprosentti on laskettua AML:n ja Finanssivalvonnan antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti käyttäen Nurminen Logisticsin julkistamaa Yhtiön tämän hetkisen osakkeiden ja äänten enimmäismäärää, joka on 77 088 462 sisältäen Nurminen Logisticsin hallussa olevat omat osakkeet.

Nurminen Logistics Oyj

 

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, Nurminen Logistics Oyj, +358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com

 

Jakelu 

Nasdaq Helsinki Oy 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.nurminenlogistics.fi