Raideliikenteen palvelupaikkojen kuvaus

Nurminen Logistics on laatinut Vuosaaren logistiikkakeskuksen sekä  Vainikkalan tavaraliikenneterminaaleille raideliikennelain (1302/2018) ja komission täytäntöönpanoasetuksen 2017/2177 vaatimat palvelupaikkojen kuvaukset.

Vuosaaren ja Vainikkalan terminaalit ovat direktiivin 2012/34 liitteen II 2 b) kohdassa tarkoitettuja tavaraliikenneterminaaleja.

Palvelupaikkakuvaus Vuosaari
Download
Palvelupaikkakuvaus Mussalo
Download
Palvelupaikkakuvaus Vainikkala
Download