Suomen ja Venäjän väliseen raideliikenteeseen merkittävä muutos – NR Rail tarjoamaanuudenlaisia vaihtoehtoja suomalaiselle teollisuudelle

Suomen ja Venäjän välisten rautatiekuljetusten jo allekirjoitettu yhdysliikennesopimus ratifioidaan lähiaikoina.

Käytännössä valtioiden välinen rautatieliiketoiminta Suomen rautateiden osalta vapautuu. Aikaisemmin kyseessä on ollut VR:n monopoli. Muutos on merkittävä, sillä rautatielogistiikan kokonaismarkkina Suomessa on 450 miljoonaa euroa, josta yhdysliikenteen osuus on noin kolmannes.

Samalla Nurminen Logistics Oyj aloittaa strategisen yhteistyön venäläisen Rustranscom konsernin kanssa. Perustettava yhteisyritys, NR Rail, on Nurminen Logistics -konsernin tytäryhtiö. Se tarjoaa uuden vaihtoehdon Suomen ja Venäjän välisille vienti- ja tuontivirroille.

NR Rail tulee panostamaan nykyaikaisiin vetureihin ja kustannustehokkuuden lisäämiseen. Veturi-investointien määrä ja aikataulu riippuvat asiakasvolyymien kehityksestä. NR Railin tarkoituksena on luoda palvelukonsepti, jollaista ei ole ennen ollut Suomessa saatavana. Nurminen Logistics -konserni pystyy jatkossa tarjoamaan omia vetureita osana kokonaispalvelua, johon kuuluvat vaunut, terminaalit, ratapihat ja huolintapalvelut rajanylityspaikoilla Imatralla, Niiralassa ja Vainikkalassa. Mittavat resurssit omaava venäläinen yhteistyökumppani mahdollistaa markkinoiden avaamisen myös muualle itään, kuten Kiinaan ja IVY-maihin.

”Nurminen Logistics ja Rustranscom ovat jo vanhoja tekijöitä alalla. Rautaista ammattitaitoa on molemmissa leireissä riittämiin. Nyt NR Railin myötä saamme uutta tehokkuutta itärajan ylittäviin kuljetuksiin. Tämä tarjoaa valtavan määrän lisämahdollisuuksia Suomen logistiikkasektorille. NR Rail tulee olemaan iso tekijä logistiikka-alalla”, kertoo NR Railin hallituksen puheenjohtaja Olli Pohjanvirta.

”Olen innoissani tästä uudesta avauksesta yhtiöiden välillä. Tämän kautta meidän on mahdollista laajentaa Nurminen Logisticsin palvelukokonaisuutta. Lisäksi pystymme tarjoamaan entistä pidemmän arvoketjun. Tarkoituksena on aloittaa veturiliiketoiminta vuoden 2017 jälkimmäisellä puoliskolla. Nurminen Logisticsin tavoitteena on toimia luontaisten tavaravirtojen äärellä ja jatkuvasti kehittää kustannustehokkaita ja läpinäkyviä logistiikkapalveluja suomalaisen vienti- ja tuontiteollisuuden hyväksi”, kommentoi Nurminen Logisticsin toimitusjohtaja Marko Tuunainen.

Lisätietoja:

NR Rail
Olli Pohjanvirta
Hallituksen puheenjohtaja
0409006977

Nurminen Logistics Oyj
Marko Tuunainen
Toimitusjohtaja
0401810554

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.

Rustranscom on merkittävä tekijä Venäjän rautatiekuljetuksissa. Yritys on markkinajohtaja metsäteollisuuden ja maataloustuotteiden rautatiekuljetuksissa. Yhtiöllä on käytössään yli 44 000 omaa vaunua, mm. hoppereita, puutavaravaunuja, konttivaunuja, säiliövaunuja elintarvikkeiden kuljetukseen sekä korkealaitaisia avovaunuja. Rustranscom on yksi Venäjän viidestä suurimmasta yksityisestä rautatierahtioperaattorista vaunumäärällä laskettuna.