Juha Nurmisen määräysvallassa olevalla JN Uljas Oy:llä on käynnissä Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden myyntiohjelma

Nurminen Logistics Oyj                            Lehdistötiedote 25.7.2023, kello 13.00

Nurminen Logistics Oyj:n (”Yhtiö”) tietoon on saatettu hallituksen jäsenen Juha Nurmisen määräysvallassa olevan JN Uljas Oy:n käynnistämä osakkeiden myyntiohjelma, jonka puitteissa JN Uljas Oy pyrkii myymään enintään 1 500 000 Yhtiön osaketta lokakuun 2023 loppuun mennessä. JN Uljaksen ilmoituksen mukaan näin tuodaan markkinoille lisää kaupankäyntivolyymia samalla kun se huolehtii omista rahoitusvelvoitteistaan.

JN Uljaksen osakeomistus Yhtiössä oli ennen ohjelman aloitusta 3 231 206 osaketta vastaten 4,14% Yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista. Jos myyntiohjelma toteutuu täysimääräisesti JN Uljaksen osakeomistus laskee 1 731 206 osakkeeseen vastaten 2,215% Yhtiön osakkeista. Tällöin Juha Nurmisen ja hänen määräysvallassaan olevan JN Uljas Oy:n osakeomistus on 7 944 114 osaketta eli 10,16% Yhtiön kaikista osakkeista.

Nurminen Logistics Oyj

Lisätietoja:

Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, Nurminen Logistics Oyj, +358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com

www.nurminenlogistics.com