Sisäpiiritieto, positiivinen tulosvaroitus: Nurminen Logistics Oyj nostaa vuoden 2023 liikevaihto- ja liikevoittonäkymiään ja julkaisee ennakkotiedon H1 2023 liikevoitosta

Nurminen Logistics Oyj                  Sisäpiiritieto               24.05.2023 klo 14.00
 

Nurminen Logistics Oyj nostaa tulosohjeistustaan vuodelle 2023

Uusi ohjeistus 24.5.2023 alkaen: liikevaihto vuodelle 2023 on 136-148 miljoonaa euroa (2022: 122,5) ja liikevoitto on 17-20 miljoonaa euroa (2022: 3,4). Käyttökatteen ennustetaan olevan 22-25 miljoonaa euroa (2022: 6,2).

Edellinen ohjeistus vuodelle 2023 liikevaihdon osalta oli 135-142 miljoonaa euroa ja liikevoitto vähintään 10 miljoonaa euroa.

Uuden ohjeistuksen perusteena on alkuvuoden vahva kehitys sekä loppuvuoden parantunut näkymä. Yhtiö on parantanut tehokkuuttaan ja onnistunut asiakashankinnassa. Hyvä kustannusten hallinta ja kansainväliseen liikenteeseen tehdyt panostukset alkavat näkyä kasvavina volyymeina uusilla rautatiereiteillä. Helmikuussa 2023 ostetun rautatieliiketoiminnan haltuunotto ja sen liiketoiminnan kasvattaminen on onnistunut odotuksia paremmin.

Ennakkotieto H1 2023 liikevoitosta

Ennusteen mukaan 1.1.-30.6.2023 liikevoitto on 8,0-9,5 miljoonaa euroa. 1.1.-30.6.2022 liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa.

Yhtiö ei ole aiemmin antanut ennakkotietoa H1 2023 liikevoitosta.

Nurminen Logistics Oyj

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, p. 040 900 6977

Jakelu 

Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
nurminenlogistics.com