Sisäpiiritieto: Nurminen Logistics kirjaa North Rail Oy:n hankintaan liittyen 12,3 miljoonan euron positiivisen tulosvaikutuksen

Nurminen Logistics Oyj   Pörssitiedote (Sisäpiiritieto)         27.12.2023, klo 10.00

Nurminen Logistics Oyj osti yhdessä suomalaisten sijoittajien kanssa Operail Finland Oy:n 14.2.2023. Nurminen Logistics Oyj:n omistusosuus hankitusta yhtiöstä on 79,8  %.  Operail Finland Oy toimii maaliskuussa 2023 tehdyn nimenmuutoksen jälkeen nimellä North Rail Oy.

Yritysostoon liittynyt hankintamenolaskelma on valmistunut ja tämän laskelman perusteella Nurminen Logistics Oyj tulouttaa kertaluonteisena, vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä liiketoiminnan muihin tuottoihin yhteensä 12,3 miljoonaa euroa. Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus erästä on 2,5 miljoonaa euroa ja emoyrityksen omistajille kuuluva osuus 9,8 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 puolivuosikatsauksen yhteydessä yritysoston hankintamenolaskelma oli alustava. Yrityskaupassa Nurminen Logistics hankki 9,2 miljoonan euron käteisvastikkeella North Rail Oy:n osakkeet. Lopullisen hankintamenolaskelman mukainen kohdeyhtiön käypiin arvoihin perustuva nettovarallisuus hankintahetkellä 14.2.2023 oli 21,5 miljoonaa euroa. Tuloutettu 12,3 miljoonaa euroa on edellä mainitun kauppahinnan ja  nettovarallisuuden käyvän arvon erotus. Nettovarallisuuden käypä arvo sisältää 2,5 miljoonaa euroa laskennallisia verosaamisia. Tästä 1,3 miljoonaa euroa liittyy verotuksessa vahvistettuihin tappioihin, jotka yhtiön arvion mukaan saadaan hyödynnettyä lähivuosina.

Nurminen Logistics Oyj

 Lisätietoja:

Olli Pohjanvirta, Toimitusjohtaja, Nurminen Logistics Oyj

+358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com

Jakelu 

Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
nurminenlogistics.com