NurminenLogistics Oyj                             Pörssitiedote                        17.7.2017 klo 17:30

Nurminen Logistics OYJ:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätöS

Nurminen Logistics Oyj:n (”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 17.7.2017. Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus voi valtuutuksen perusteella yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 5.330.000 uutta Yhtiön osaketta.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, rahoitusjärjestelyihin, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja / tai henkilöstön kannustamiseen ja sitouttamiseen.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista Yhtiölle itselleen siten, että Yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa 17.7.2022 asti eikä se kumoa 21.4.2017 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta, joka on voimassa 30.4.2018 asti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä Yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.nurminenlogistics.fi

viimeistään 31.7.2017 lähtien.

Nurminen Logistics Oyj

Lisätietoja:

Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 900 6977

Marko Tuunainen, toimitusjohtaja, puh. 010 545 7011

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.fi

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.