Nurminen Logistics Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

NURMINEN LOGISTICS OYJ         PÖRSSITIEDOTE 4.12.2020, KLO 11.15
 

Nurminen Logistics Oyj:n (”Yhtiö”) ylimäärinen yhtiökokous on tänään 4.12.2020, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, päättänyt valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitetusta suunnatusta osakeannista.   

Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa enintään 

30 000 000 uutta osaketta, mikä vastaa noin 67 prosenttia Yhtiön nykyisistä osakkeista. Suunnattu osakeanti toteutettaisiin tietyille kotimaisille sijoittajille, joista osa on Yhtiön olemassa olevia osakkeenomistajia sekä Yhtiön hallitukseen kuuluvia henkilöitä. 

Hallitus päättää kaikista muista suunnatun osakeannin ehdoista, mukaan lukien merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta, kuitenkin siten, että hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää ainoastaan maksullisesta suunnatusta osakeannista.   

Valtuutus on voimassa 30.6.2021 asti eikä valtuutuksella kumota 17.7.2017 ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai 12.6.2020 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 18.12.2020. 

Lisätietoja 

Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja, Nurminen Logistics Oyj, +358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com 

Jakelu 

Nasdaq Helsinki Oy 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.nurminenlogistics.fi