Nurminen Logistics Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Nurminen Logistics Oyj                                                     Pörssitiedote 24.8.2015 klo 16.00

Nurminen Logistics Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 24.8.2015 tehtiin seuraavat päätökset:

Hallituksen puheenjohtajan palkkio

Ylimääräinen yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta maksetaan seuraavat palkkiot: varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.4.2015 päätetyn mukaisen palkkion lisäksi 10 000 euron suuruinen kuukausipalkkio sekä enintään 1 600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja puhelinetu.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.4.2015 päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 40 000 euroa ja kokouspalkkiona 1 000 euroa hallituksen ja sen valiokunnan kultakin kokoukselta.

Hallituksen kokoonpano ja jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka on viisi eli että hallitusta täydennetään yhdellä jäsenellä. Yhtiökokous valitsi Olli Pohjanvirran yhtiön hallituksen jäseneksi sekä valittavaksi hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Tero Kivisaari jatkaisi yhtiön hallituksen jäsenenä. Puheenjohtajan tehtävään kuuluu hallituksen johtamisen lisäksi yhtiön strategian mukaisten hankkeiden eteenpäin vieminen erityisesti raideliikennemarkkinassa sekä rahoituksen ja sijoittajasuhteiden hoitaminen.

Nurminen Logistics Oyj

Marko Tuunainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja: Marko Tuunainen, toimitusjohtaja, p. 010 545 7011.

JAKELU                                                                        
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet                                                    
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita rautatiekuljetuksia, projektikuljetuspalveluita, erikoiskuljetuksia sekä huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.