Nurminen Logistics Oyj:n yhteistoimintaneuvottelut Suomen henkilöstön kanssa ovat päättyneet

Nurminen Logisticsin Suomessa työskentelevää henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Yhtiö on neuvotellut henkilöstön edustajien kanssa mahdollisuuden lomauttaa Nurminen Logistics Oyj:n koko henkilöstö ennen 31.3.2021 enintään 90 päivän ajaksi ja PFC Nordic Oy:ltä Nurminen Logistics Services Oy:n palvelukseen siirtyneen henkilöstön jäsenten osalta 90 päivän ajaksi ennen 27.10.2020.  

Toistaiseksi COVID-19 torjuntatoimet ovat aiheuttaneet yhtiön toimintaan vähäisiä muutoksia. Yhteistoimintapäätöksen mukaiset sopeuttamistoimet toteutetaan Suomen yksiköissä liiketoimintoiminnan muutosten edellyttämällä tavalla. Yhteistoimintapäätös mahdollistaa lomautusten lisäksi esimerkiksi lomarahojen vaihtamisen vapaaksi, osittaisen lomautuksen, vapaaehtoisen palkasta luopumisen sekä henkilöstön määräaikaiset työvapaat, kuten opinto- ja hoitovapaat, osana sopeuttamistoimia.  

Yhtiö ei tiedota sellaisista sopeuttamistoimista, joilla on vähäinen vaikutus liiketoimintaan. Yhtiön johto seuraa tilanteen kehittymistä aktiivisesti, ja asiakaspalvelu turvataan.

Nurminen Logistics Oyj

Tero Vauraste
Toimitusjohtaja

Lisätietoja: Tero Vauraste, p. 046 87 67 100

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
https://www.nurminenlogistics.fi/

 

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.