Nurminen Logistics Oyj:n uudet osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin

Nurminen Logistics Oyj                                Pörssitiedote 26.07.2022, klo 9.30

Nurminen Logistics Oyj:n (”Yhtiö”) maksuttomassa osakeannissa Yhtiölle itselleen annetut uudet osakkeet (”Uudet Osakkeet”), yhteensä 133 078 osaketta, on rekisteröity kaupparekisteriin 26.7.2022. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on Uusien Osakkeiden rekisteröimisen jälkeen 78 101 654 osaketta. Uudet 133 078 osaketta tullaan käyttämään hallituksen jäsenien palkitsemiseen 11.4.2022 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Luovutuksen jälkeen 65 262 osaketta on Yhtiön hallussa omina osakkeina.

Uudet Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä nykyisten osakkeiden kanssa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 27.7.2022 alkaen.

Nurminen Logistics Oyj

Lisätietoja:

Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, Nurminen Logistics Oyj, +358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com

Jakelu 

Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.nurminenlogistics.com