Ylimääräinen yhtiökokous 4.12.2020

Nurminen Logistics Oyj:n yhtiökokous pidetään perjantaina 4.12.2020 kello 10.00 osoitteessa Satamakaari 24, 00980 Helsinki.

Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon yhtiökokouskutsun ja Yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Asiamiesten tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä osakkeenomistajien puolesta. Yhtiökokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 3.10.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous pidetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on tarpeen Yhtiön osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden turvaamiseksi sekä yhtiökokouksen järjestämiseksi ennakoitavalla tavalla, jotta osakkeenomistajilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattamisen. Tämän vuoksi osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä toimittamalla äänestysohjeet asiamiehelle ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Tarkemmat ohjeet löytyvät yhtiökokouskutsusta.

Yhtiö julkaisee 27. marraskuuta 2020 osakkeenomistajilleen etukäteen tallennetun esityksen, jossa hallituksen puheenjohtaja esittelee asiaa ja käsittelee osakkeenomistajien etukäteen lähettämiä kysymyksiä. Esitys ei ole osa yhtiökokousta.

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 4.12.2020
Hallituksen ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle
Hallituksen selostus
Puolivuosikatsaus 2020
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2020
Tietosuojaseloste ylimääräiseen yhtiökokoukseen 2020
Ylimääräisen yhtiökokouksen valtakirja ja äänestysohje
egm-minutes-only-in-finnish