Nurminen Logistics Oyj:n toimintakertomus, tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2021 on julkaistu

Nurminen Logistics Oyj                            Pörssitiedote 3.3.2022, klo 8.30 

Nurminen Logistics Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2021 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.nurminenlogistics.fi/ajankohtaista/julkaisut. Tilinpäätös on julkaistu Eurpoean Single Electronic Format (ESEF) -muodossa sekä PDF tiedostona.

Nurminen Logisticsin palkitsemisraportti on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: https://www.nurminenlogistics.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/palkka-ja-palkkioselvitys/

Toimintakertomus, tilinpäätös ESEF-muodossa sekä PDF tiedostona, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti ovat tämän pörssitiedotteen liitteinä.

Nurminen Logistics Oyj

Lisätietoja:

Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, Nurminen Logistics Oyj, +358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.fi