Nurminen Logistics Oyj:n taloustiedottamisen aikataulu vuodelle 2021

Nurminen Logistics Oyj                                                                  Pörssitiedote 18.12.2020 klo 13.00
 

Nurminen Logistics Oyj julkaisee vuonna 2021 seuraavat taloudelliset raportit: 

Vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen, vuosikertomuksen ja selvityksen hallinnon ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta 2020 perjantaina 5.3.2021 klo 13:00. Puolivuosikatsaus 1–6/2021 perjantaina 6.8.2021 klo 13:00. 

Nurminen Logisticsin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi maanantaina 12.4.2021. 

  

Nurminen Logistics Oyj 

 

Lisätietoja 

Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, Nurminen Logistics Oyj, +358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com

 

Jakelu 

Nasdaq Helsinki Oy 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.nurminenlogistics.fi