Nurminen Logistics Oyj:n päivitetty strategia ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2023-2025

Nurminen Logistics Oyj                                           Pörssitiedote 26.9.2023, klo 11.30

Nurminen Logistics Oyj:n hallitus on vahvistanut yhtiön päivitetyn strategian sekä pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2023-2025.

Nurminen Logistics Oyj:n toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta: ”Nurminen Logistics on alansa kannattavimpia toimijoita ja orgaanisesti sekä yritysostojen kautta kasvava kansainvälisen logistiikan mahdollistaja. Strategian ytimessä ovat ympäristöystävälliset rautatiepalvelut Pohjoismaiden, Euroopan ja Aasian markkinoilla, joiden kysyntää tukee kasvava ympäristötietoisuus ja kiristyvät päästöraportoinnin vaatimukset.”

Nurminen Logisticsin päivitetyn strategian tärkeimpänä tavoitteena on jatkaa yhtiön kansainvälisen palveluverkoston kasvattamista Euroopassa ja Aasiassa, sekä panostaa asiakaskokemuksen, vastuullisuuden ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Lisäksi yhtiö tukee asiakkaiden vastuullisuustavoitteita ja kilpailukykyä tarjoamalla rautatieoperoinnin ratkaisuja logistiikan CO2 -päästöjen alentamiseen.

Yhtiön taloudellinen asema mahdollistaa myös ajanjaksolla 2023-2025 yrityskaupat.
 

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

  • EBIT-%  yli 13 %.
  • OPO % yli 40 %.
  • Gearing alle 80 %.
  • Nettovelat / EBITDA alle 2.
  • Kasvava euromääräinen osinko.

Isot yrityskaupat tai investoinnit saattavat hetkellisesti heikentää omavaraisuutta tai velkaisuutta strategiakaudella.

Taloudelliset tavoitteet vuosille 2023-2025 on asetettu ottaen huomioon omistaja-arvon kestävä kasvu. Lisäksi on huomioitu rautatieliiketoiminnnan Suomen sisäiset ja kansainväliset kasvunäkymät sekä valmiudet yritysostoihin Suomessa ja ulkomailla.

Nurminen Logistics Oyj

Lisätietoja:

Olli Pohjanvirta, 

toimitusjohtaja, Nurminen Logistics Oyj

+358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com

Jakelu 

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.nurminenlogistics.com/fi