Nurminen Logistics Oyj:n hallitus päätti suunnatusta osakeannista yhtiön toimitusjohtajalle

Nurminen Logistics Oyj:n hallitus on 21.4.2020 päättänyt yhteensä 120 000 osakkeen suunnatusta osakeannista toimitusjohtaja Tero Vaurasteelle. 

Päätös suunnatusta osakeannista ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta perustui yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2019 antamaan valtuutukseen. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sillä osakeannin tarkoituksena on yhtiön 28.1.2020 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti toimitusjohtajan kannustamiseen ja sitouttamiseen tarkoitetun pitkäjänteisen kannustinjärjestelmän toteuttaminen. Toimitusjohtaja ei merkinnyt osakkeita yhtiön 28.1.2020 julkaistun pörssitiedotteen mukaisessa suunnatussa osakeannissa määräaikaan 15.2.2020 mennessä, jonka johdosta yhtiön hallitus on päättänyt uudesta suunnatusta osakeannista.

Osakkeiden merkintähinta on 0,24 euroa osakkeelta, eli yhteensä 28 800 euroa. Osakkeen merkintähinta perustuu osakkeen vallitsevaan markkinahintaan. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Toimitusjohtaja on merkinnyt kaikki hänelle tarjotut osakkeet. Osakeanti toteutetaan antamalla uusia osakkeita, jotka tuottavat osakkeenomistajan oikeudet siitä hetkestä lähtien, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Yhtiö odottaa, että osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 30.4.2020. Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle rekisteröinnin jälkeen.

Kun asianomaiset 120 000 osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin, yhtiöllä on yhteensä 44 724 174 osaketta.

Nurminen Logistics Oyj

Olli Pohjanvirta
Yhtiön hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja, Nurminen Logistics Oyj, +358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

https://www.nurminenlogistics.fi/

 

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.