Nurminen Logistics Oyj:n hallitus päätti suunnatusta osakeannista kiinteistöjärjestelyn rahoittamiseksi

NURMINEN LOGISTICS OYJ         PÖRSSITIEDOTE 7.12.2020, KLO 17.15  
 

Nurminen Logistics Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on 4.12.2020 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella tänään päättänyt noin 9,3 miljoonan euron suunnatusta osakeannista tietyille kotimaisille sijoittajille (”Suunnattu osakeanti”), joista osa kuuluu Yhtiön olemassa oleviin osakkeenomistajiin sekä yhtiön hallitukseen (”Sijoittajat”).  

Suunnatusta osakeannista saatavat tuotot käytetään rahoittamaan enemmistöosuuden hankkimisen Helsingin Vuosaaren terminaalikiinteistön omistavasta kiinteistöosakeyhtiöstä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta (”Transaktio”), kuten Yhtiön 12.11.2020 julkaisemassa pörssitiedotteessa on kuvattu. Koska Suunnattu osakeanti voidaan katsoa parhaana mahdollisena tapana rahoittaa Transaktiota, jonka onnistunut toteuttaminen parhaalla mahdollisella tavalla palvelee Yhtiön etua ja tarkoitusta, ja on myös kaikkien osakkeenomistajien yhteinen etu, on olemassa painava taloudellinen syy osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. 

Suunnatussa osakeannissa hallitus on päättänyt, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, laskea liikkeelle yhteensä enintään 30 000 000 Yhtiön uutta osaketta Sijoittajille. Kuten 12.11.2020 tiedotettiin, Yhtiö on saanut Sijoittajilta merkintäsitoumukset, joiden nojalla Sijoittajat ovat peruuttamattomasti tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet merkitsemään yhdessä yhteensä noin 9,3 miljoonalla eurolla uusia osakkeita.  

Merkintä- ja maksuaika alkaa 9.12.2020 ja päättyy 14.12.2020. Hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä erillisellä päätöksellä arviolta 16.12.2020. Merkintähinta on 0,31692 euroa osakkeelta, mikä vastaa Yhtiön osakkeiden kaupankäyntivolyymilla painotettua keskikurssia 11.11.2020 päättyneen 180 päivän ajalta.  

Kuten tiedotettu 12.11.2020, Suunnattu osakeanti ja Transaktio arvioidaan toteutuvan 31.12.2020 mennessä. Suunnatussa osakeannissa liikkeeseen lasketut osakkeet otettaisiin kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla vasta noin maaliskuussa 2021. 

Lisätietoja 

Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja, Nurminen Logistics Oyj, +358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com 

Jakelu 

Nasdaq Helsinki Oy 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.nurminenlogistics.fi