Nurminen Logistics Oyj:n hallitus päätti suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän uudesta ansaintajaksosta

Nurminen Logistics Oyj                                              Pörssitiedote 30.5.2024, klo 10.00 EEST

SUORITEPERUSTEISEN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2022–2026 ANSAINTAJAKSO 2024–2026

Nurminen Logistics Oyj:n hallitus perusti suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2022–2026 yhtiön avainhenkilöille vuonna 2022. Suoriteperusteisen osakejärjestelmän keskeiset ehdot julkaistiin pörssitiedotteessa 5.7.2022. Yhtiön hallitus päätti järjestelmän uudesta ansaintajaksosta, joka kattaa tilikaudet 2024–2026.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2024–2026 yhtiön toimitusjohtaja ja kaikki johtoryhmän jäsenet. Ansaintajaksolla 2024–2026 palkkiot perustuvat Nurminen Logistics Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon (TSR) sekä nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen tilikauden 2026 lopussa.

Ansaintajaksolta maksettavat bruttopalkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 376 000 Nurminen Logistics Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien rahana maksettava osuus. Ansaintajakson 2024–2026 mahdolliset palkkiot maksetaan toukokuun 2027 loppuun mennessä, osittain Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut.

Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden määrää leikataan, jos hallituksen asettama enimmäisarvo ansaintajaksolta 2024–2026 maksettaville palkkioille saavutetaan.

Nurminen Logistics Oyj

Lisätietoja: 

Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja
Nurminen Logistics Oyj
olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com
Puh. 040 900 6977

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.com