Nurminen Logistics Oyj:n hallitus päätti suoriteperusteisen osakepalkkiöjärjestelmän uudesta ansaintajaksosta sekä uudesta osakepalkkiojärjestelmästä toimitusjohtajalle

Nurminen Logistics Oyj                 Pörssitiedote  22.11.2023       klo 15.00 

SUORITEPERUSTEISEN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2022–2026 ANSAINTAJAKSO 2023–2025

Nurminen Logistics Oyj:n hallitus perusti suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2022–2026 yhtiön avainhenkilöille vuonna 2022. Suoriteperusteisen osakejärjestelmän keskeiset ehdot julkaistiin pörssitiedotteessa 5.7.2022. Yhtiön hallitus päätti järjestelmän uudesta ansaintajaksosta, joka kattaa tilikaudet 2023–2025.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2023–2025 yhtiön toimitusjohtaja ja kaikki johtoryhmän jäsenet. Ansaintajaksolla 2023–2025 palkkiot perustuvat Nurminen Logistics Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon (TSR) sekä nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen tilikauden 2025 lopussa.

Ansaintajaksolta maksettavat bruttopalkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 296 000 Nurminen Logistics Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien rahana maksettava osuus. Ansaintajakson 2023–2025 mahdolliset palkkiot maksetaan toukokuun 2026 loppuun mennessä, osittain Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut.

Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden määrää leikataan, jos hallituksen asettama enimmäisarvo ansaintajaksolta 2023–2025 maksettaville palkkioille saavutetaan.

TOIMITUSJOHTAJAN SUORITEPERUSTEINEN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Nurminen Logistics Oyj:n hallitus päätti perustaa uuden suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän yhtiön toimitusjohtajalle. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja toimitusjohtajan tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä.

Toimitusjohtajan suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka alkaa välittömästi hallituksen päätöksestä ja päättyy tilikauden 2025 lopussa.

Järjestelmässä toimitusjohtajalla on mahdollisuus ansaita palkkiona Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita yhtiön osakkeen kokonaistuoton (TSR) perusteella. Mahdolliset järjestelmästä maksettavat palkkiot maksetaan kolmessa erässä tilikausien 2026–2027 aikana.

Järjestelmästä maksettavat bruttopalkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 608 000 Nurminen Logistics Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien rahana maksettava osuus. Järjestelmästä maksettavat mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta toimitusjohtajalle aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut.

Nurminen Logistics Oyj
 

Lisätietoja:
Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, Nurminen Logistics Oyj, +358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.com