Nurminen Logistics Oyj:n hallitus päätti korottaa suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2023—2025 palkkioiden enimmäismäärää

Nurminen Logistics Oyj                 Pörssitiedote  19.12.2023, klo 9.00 

Nurminen Logistics Oyj tiedotti 22.11.2023 suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän uudesta ansaintajaksosta, joka kattaa tilikaudet 2023–2025.

Hallitus on päättänyt korottaa ansaintajaksolta maksettavien palkkioiden enimmäismäärää. Ansaintajaksolta maksettavat bruttopalkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 376 000 Nurminen Logistics Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien rahana maksettava osuus.

Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden määrää leikataan, jos hallituksen asettama enimmäisarvo ansaintajaksolta 2023–2025 maksettaville palkkioille saavutetaan.

Nurminen Logistics Oyj

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, Nurminen Logistics Oyj, +358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.com