Nurminen Logistics Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Nurminen Logistics Oyj                                                                     Pörssitiedote 23.3.2018 klo 14.00

Nurminen Logistics Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä 2018–2021 on kaksi kahden vuoden ansaintajaksoa, tilikaudet 2018–2019 ja 2020–2021.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018–2019 perustuu Nurminen Logistics Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon (TSR).

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2018–2019 kuuluu noin viisi henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet sekä tietyt avainhenkilöt. Ansaintajaksolta 2018–2019 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 1 250 000 Nurminen Logistics Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018–2019 maksetaan vuonna 2020 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Ohjelmaan osallistuvan henkilön on omistettava kaikki järjestelmän perusteella hänelle annetut netto-osakkeet 24 kuukautta palkkion maksamisen jälkeen.

Hallituksella on oikeus leikata osakepalkkiojärjestelmän mukaisia palkkioita, jos hallituksen osakkeen pörssikurssille asettamat rajat täyttyvät.

Nurminen Logistics Oyj
Hallitus

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja, p. 040 900 6977.

JAKELU                                                                         
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet                                                   
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.