Nurminen Logistics Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Nurminen Logistics Oyj        Pörssitiedote 11.4.2022 klo 17.30

Nurminen Logistics Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen valinnut Irmeli Rytkösen hallituksen puheenjohtajaksi.

Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan jäsenet yhtiön hallituksen tarkastusvaliokuntaan, johon kuuluvat Victor Hartwall ja Erja Sankari. Victor Hartwall valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi.

Nurminen Logistics Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja, p. 040 900 6977.

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.nurminenlogistics.com