Nurminen Logistics Oyj virtaviivaistaa organisaatiorakennettaan. Muutoksia konsernin johtoryhmään.

Nurminen Logistics Oyj                                                     Pörssitiedote                                            18.12.2018 klo 15:30


Nurminen Logistics virtaviivaistaa organisaatiotaan. Yhtiön Suomen huolinta- ja terminaaliliiketoiminnat keskitetään yhden liiketoimintajohtajan alle. Liiketoiminnasta vastaa jatkossa Ari Penttinen, joka siirtyy tehtävään NR Rail Oy:n toimitusjohtajan toimesta. Ari on toiminut aikaisemmin myös Kiitosimeon konsernin toimitusjohtajana. Yhdistämisellä parannetaan toimintojen välistä yhteistyötä ja haetaan lisäsynergiaa myynnissä ja tuotannossa. Terminaaliliiketoiminnan aikaisempi vetäjä Risto Holopainen keskittyy Ari Penttisen alaisuudessa teollisiin asiakkuuksiin ja projekteihin. Kansainvälisestä rautatieliiketoiminnasta vastaa jatkossa liiketoimintajohtaja SVP Mike Karjagin. Tämän lisäksi yhtiö vahvistaa myyntiään ja hakee konserniin myynti- ja markkinointijohtajaa vauhdittamaan uusasiakashankintaa ja kehittämään palvelukonsepteja.

Yhtiön liiketoimintarakenne koostuu jatkossa huolinta- ja terminaaliliiketoiminnoista sekä kansainvälisestä rautatieliiketoiminnasta. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat jatkossa; Teppo Talvinko interim CEO/CFO, Mike Karjagin SVP, Ari Penttinen SVP. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Olli Pohjanvirta tukee johtoryhmän toimintaa. Uusi organisaatiorakenne astuu voimaan 1.1.2019.

NR Rail Oy on Nurminen Logsticsin ja RTK Rail Transports Companyn välinen yhteisyritys.