Nurminen Logistics Oyj on myynyt venäläisen tytäryhtiönsä OOO Nurminen

Nurminen Logistics Oyj                                                             Pörssitiedote 30.10.2018 klo 10.45

Nurminen Logistics Oyj tiedotti 2.10.2018 suunnitelmistaan liittyen yhtiön venäjän rautatievaunukalustoon. Yhtiö on myynyt 30.10.2018 tehdyllä kaupalla tytäryhtiönsä OOO Nurminen Logistics koko osakekannan. Kauppa toteutettiin Transless LLC:n kanssa. Transless LLC on Venäjän suurimpia metsäteollisuuden rautatieoperaattoreita. Nurminen Logistics tulee jatkamaan operointia Venäjän rautatieliikenteessä yhteistyössä kumppaniensa kanssa. Kaupan positiivinen kassavaikutus on n. 7 milj.€.

Toteutetulla kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta vuoden 2018 liiketulokseen, mutta konserni kirjaa kaupan johdosta toisen vuosipuoliskon rahoitustulokseen noin 7,6 milj.€ muuntoeroista johtuvan kurssitappion. Muuntoerokirjaus ei ole kassavaikutteinen eikä sillä ole vaikutusta konsernin omaan pääomaan.

”Nyt toteutettu kauppa antaa meille erinomaiset edellytykset kasvattaa liiketoimintaamme Suomessa ja muualla Itämeren alueella”, toteaa Nurminen Logisticsin hallituksen puheenjohtaja Olli Pohjanvirta.

”Kuten tiedotteessamme 2.10.2018 kerroimme, kauppa ei tarkoita Nurminen Logistics:n vetäytymistä Venäjän markkinoilta. Tulemme jatkossakin tarjoamaan rautatielogistiikan palveluita niin Venäjän sisäisessä liikenteessä, kuin tuonti- ja vientiliikenteessäkin. Uuden strategian mukainen bisnesmalli perustuu vaunujen vuokraamiseen ja siten huomattavan kevyeen tase- ja organisaatiorakenteeseen. Jatkamme vaunujen operointia metsä- ja kemianteollisuuden sekä projektiliiketoiminta-asiakkaiden kanssa”, sanoo Nurminen Logistics Oyj:n toimitusjohtaja Marko Tuunainen.

Nurminen Logistics Oyj

Marko Tuunainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja: Marko Tuunainen, toimitusjohtaja, p. 010 545 7011.

JAKELU                                                                        

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet                                                    

www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.