Nurminen Logistics Oyj oikaisee mediassa levinneitä virheellisiä ja harhaanjohtavia tietoja

Nurminen Logistics Oyj                                         Pörssitiedote 5.4.2024 klo 09.00
 

Nurminen Logistics julkaisee tämän pörssitiedotteen koskien viimeaikaista mediassa levinnyttä virheellistä ja harhaanjohtavaa tietoa. Tämä tiedote annetaan varmistaaksemme, että markkinalla ja sijoittajilla on oikeaa ja ajantasaista tietoa yrityksemme toiminnasta ja tilanteesta. Haluamme selventää ja kumota väärinkäsityksiä tai virheellistä tietoa, joka saattaa vaikuttaa markkinoiden tai sijoittajien näkemyksiin yrityksestämme.

Nurminen Logisticsin tytäryhtiö, North Rail Oy, on Suomen ja Euroopan rautatietoimiluvan haltijana jatkuvassa viranomaisvalvonnassa. Rautatietoimiluvan saannin edellytyksenä on viranomaisten tekemä kattava rautatieyrityksen turvallisuustarkistus, jossa tutkitaan omistajien ja sen johdon hyvämaineisuus, taloudellinen vakavaraisuus ja henkilöstön ammatillinen pätevyys. Lisäksi Nurminen Logistics on Suomen Tullin valvoma AEO-toimija EU:n alueella.

Viranomaisten tarkasti valvoman yhtiön toiminnasta on mediassa julkaistu virheellisiä ja harhaanjohtavia väitteitä. Väitteet, jotka haluamme oikaista ovat kuparikiven kuljetus Venäjälle, valtava bisnes venäläisten kanssa ja suojelutyöhön liittyvä asia.

Nurminen Logisticsin tytäryhtiö North Rail Oy ei kuljeta kuparikiveä Suomessa eikä Suomesta Venäjälle

Mediassa on luotu mielikuvaa, että North Rail Oy kuljettaisi kuparikiveä Venäjälle rautateitse. Tämä ei pidä paikkaansa. North Rail Oy ei kuljeta kuparikiveä Suomessa eikä yhtiö kuljeta mitään Suomesta Venäjälle. North Rail Oy toimii vain Suomen alueella valtion myöntämän rautatietoimiluvan perusteella.

Mikään rautatieyhtiö ei kuljeta kuparikiveä rautateitse Suomesta Venäjälle.

Nurminen Logistics tai North Rail Oy eivät tee valtavaa bisnestä venäläisten kanssa

Mediassa on väitetty, että Nurminen Logistics ja sen tytäryhtiö North Rail Oy tekisivät valtavaa bisnestä venäläisten kanssa. Väite ei pidä paikkaansa. Kumpikaan yhtiö ei tee valtavaa bisnestä venäläisten yhtiöiden kanssa.

North Rail Oy:n kaikki asiakkaat ovat suomalaisia ja kaikki rahaliikenne asiakkaiden kanssa on Suomen sisäistä maksuliikennettä. Asiakkaat ovat Suomessa toimivia merkittäviä osakeyhtiöitä, jotka tuovat tarvitsemiaan, Suomelle ja EU:lle kriittisiä raaka-aineita Suomeen. Kuljetettavat raaka-aineet eivät ole pakotteiden alaisia. North Rail Oy on tässä palveluketjussa yhtenä toimijana muiden suomalaisten toimijoiden kanssa. Palveluketjussa North Railin osuus koskee Suomessa tehtäviä rautatietoimiluvan mukaisia kuljetuksia asiakkaiden tehtaisiin ja Suomen satamiin. Metalliraaka-aineen kuljetus Suomessa muodostaa vain pienen osan North Railin kuljetuksista, mutta on tärkeää Suomelle ja EU:lle. Pääosa North Railin kuljetuksista liittyy Suomen ja maailman ruokahuoltoon.

Tätä toimintaa media on kuvaillut valtavaksi liiketoiminnaksi venäläisten kanssa, jossa on luotu mielikuvaa, että North Rail kuljettaisi tuotteita myös Suomesta Venäjälle. Tämä median väite ja luoma mielikuva on virheellinen ja harhaanjohtava. Kaikki North Railin kuljetukset tapahtuvat Suomen sisällä, mitään ei kuljeteta Venäjälle. 

North Rail Oy:n (ent. Operail Finland Oy) kauppahinta ja osakkeiden omistus

Mediassa on liikkunut harhaanjohtavia arvioita North Rail Oy:n kauppahinnasta. North Rail Oy:n (ent. Operail Finland Oy) oikea kauppahinta on 13.1.2023 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti 27,7 milj. euroa. Ostettu yhtiö on tehnyt tappiota vuosina 2021 ja 2022 yhteensä 14,7 milj. euroa. North Rail Oy:n osakkeet omistaa North Rail Holding Oy, jonka omistavat Nurminen Logistics Oyj 79,8 %, Fagernäs Invest Oy 10,1 % ja RailCap Oy 10,1 %.

Suojelutyöhön liittyvät kuljetukset Suomessa

Suojelutyö on lakon ulkopuolelle rajattua välttämätöntä työtä. Mediassa on johdateltu ja luotu harhaanjohtavaa mielikuvaa siitä, etteivät North Railin lakon aikaiset kuljetukset olisi suojelutyön piirissä. Haluamme tarkentaa tätä kertomalla, että suojelutyön velvoite on annettu ELY-keskuksen toimesta osalle asiakkaistamme ja siten niihin liittyvät kuljetukset ovat myös suojelutyön alaisia.

Nurminen Logistics sitoutuu jatkossakin tarjoamaan avointa ja rehellistä viestintää sidosryhmilleen.

Nurminen Logistics Oyj

Lisätietoja: 
Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, Nurminen Logistics Oyj,

+358 40 900 6977,olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu suomalainen pörssiyhtiö, joka tarjoaa laadukkaita rautatiekuljetuksia sekä terminaali- ja multimodaaliratkaisuja Aasian ja Euroopan välillä, Pohjoismaissa sekä Baltiassa.

North Rail Oy on Suomen suurin yksityinen rautatieyhtiö ja Nurminen Logisticsin tytäryhtiö. North Rail toimii Suomessa ja palvelee suomalaisia yrityksiä.