Nurminen Logistics Oyj myy tytäryhtiönsä Nurminen Logistics Heavy Oy:n

Nurminen Logistics Oyj                                                     Pörssitiedote 11.9.2015 klo 9.00

Nurminen Logistics Oyj on allekirjoittanut sopimuksen Nurminen Logistics Heavy Oy:n osakekannan myymisestä Kuljetusliike Ville Silvasti Oy:lle. Nurminen Logisticsin erikoiskuljetuksista ja projekteista vastaava Senior Vice President ja johtoryhmän jäsen, Hannu Vuorinen, jää kaupan yhteydessä Nurminen Logistics Heavyn palvelukseen. Aiemmin Nurminen Logistics Heavyyn kuulunut projektiliiketoiminta jää Nurminen Logisticsille. Vuosaaren-terminaalin raskaan tavaran käsittelyhallin omistukseen ei tule muutoksia, ja se jää edelleen Nurminen Logisticsin omistukseen.

Nurminen Logistics Heavyn myynti vahvistaa yhtiön rahoitusrakennetta sekä selkeyttää yhtiön palvelutarjontaa ja mahdollistaa yhtiön ydinliiketoimintojen kehittämisen. Nurminen Logistics keskittyy jatkossa huolinta-, terminaali- ja lisäarvopalvelujen tarjoamiseen Suomen merkittävimmissä tuonti- ja vientisatamissa ja rajanylityspaikoilla, rautatielogistiikkaan Suomessa, Venäjällä ja muissa IVY-maissa sekä projektikuljetusliiketoimintaan.

Nurminen Logistics Heavy siirtyy Kuljetusliike Ville Silvastin omistukseen 1.10.2015. Yrityskaupan myötä Kuljetusliike Ville Silvastista kasvaa Suomen suurin erikoiskuljetuspalveluja tarjoava yhtiö. Yrityskaupalla ei ole merkittävää vaikutusta Nurminen Logisticsin vuoden 2015 tulokseen.

Nurminen Logistics Oyj

Marko Tuunainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja: Marko Tuunainen, toimitusjohtaja, p. 010 545 7011.

JAKELU                                                                        
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet                                                    
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita rautatiekuljetuksia, projektikuljetuspalveluita, erikoiskuljetuksia sekä huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.