Nurminen Logistics Oyj järjestää suunnatun osakeannin yhtiön toimitusjohtajan pitkäaikaisen palkitsemisjärjestelmään (LTI)

Nurminen Logistics Oyj järjestää suunnatun osakeannin yhtiön toimitusjohtajalle. Yhtiön hallituksella on yhtiökokouksen 12.4.2019 tekemän päätöksen mukaisesti valtuus antaa tai luovuttaa enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että osakkeita voi käyttää muun muassa henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Osakkeenomistajan etuoikeudesta luopumiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sillä osakeannin tarkoituksena on toimitusjohtajan kannustamiseen ja sitouttamiseen tarkoitetun pitkäjänteisen kannustinjärjestelmän toteuttaminen. Osakeannissa yhtiö tarjoaa toimitusjohtajan merkittäväksi enintään 180 000 osaketta hintaan 0,28€. 15.2.2020 mennessä.

Kannustinjärjestelmä perustuu yhtiön liiketuloksen ja omistaja-arvon kehittymiseen tilikausilla 2020-2022. Palkkion maksu on suunniteltu tapahtuvaksi viimeistään huhtikuussa 2023, ellei yhtiön hallitus muuta päätä. Yhtiön hallitus asettaa järjestelmän tavoitteet ja raja-arvot ja palkkion maksetaan osakkeina sekä rahana niin, että kutakin ostettua osaketta kohden järjestelmä voi tuottaa enintään kymmenen uutta osaketta. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot ansaintajaksolla vastaavat yhteensä enintään 1,8 miljoonaan Nurminen Logistics Oyj osakkeen arvoa, ellei yhtiön hallitus muuta päätä.

Nurminen Logistics Oyj

Olli Pohjanvirta

Hallituksen puheenjohtaja

 

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, puh. 040 900 6977

 

JAKELU       

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.nurminenlogistics.fi

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.