Nurminen Logistics myy Ilmariselle 51 % enemmistön Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Satamakaari 24:n osakkeista

Nurminen Logistics Oyj        Pörssitiedote (Sisäpiiritieto)         10.06.2024, klo 13.00

Nurminen Logistics Oyj myy Ilmariselle 51 % enemmistön Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Satamakaari 24:n osakkeista 30.9.2024 toteutettavalla kaupalla. Kauppahinta on 17,3 miljoonaa euroa, ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden myynti vapauttaa yhtiölle kassavaroja noin 11 miljoonaa euroa, pienentää korollisten rahoitusvelkojen määrää noin 12 miljoonaa euroa, sekä parantaa yhtiön keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja kuten omavaraisuusastetta, nettovelkaantumisastetta sekä korollisten nettorahoitusvelkojen suhdetta käyttökatteeseen. Yhtiön taseen keventyessä yhtiön kyky paranee käyttää pääomia tehokkaasti ja tuottaa sijoitetulle pääomalle parempaa tuottoa.

Kaupasta saatavia varoja tullaan käyttämään korollisten rahoitusvelkojen maksuihin sekä tulevien kasvusuunnitelmien toteuttamiseen. Kaupasta syntyy alustavan laskelman mukaan noin 2,1 miljoonan euron myyntivoitto, joka kirjataan vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä Q3 2024 tulokseen. Lopullinen kauppahinta tarkentuu kohdeyhtiön kassavarojen perusteella kaupantekohetkellä 30.9.2024. Osakkeet tullaan luokittelemaan vuoden 2024 puolivuosikatsauksessa myytävissä olevana omaisuuseränä.

Yhtiön nykyinen vuokrasopimus kiinteistössä jatkuu viisi vuotta kaupantekohetkestä lukien, ja kaupan seurauksena yhtiön nettomääräiset IFRS-vuokravastuuvelat kasvavat noin 4 miljoonaa euroa.     

Nurminen Logistics Oyj

Lisätietoja:

Olli Pohjanvirta, Toimitusjohtaja, Nurminen Logistics Oyj, +358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.nurminenlogistics.com