Nurminen Logistics maksaa Ilmariselle 5 miljoonan lainan takaisin ja nostaa 3,5 miljoonan lainan Oma SP:ltä

Nurminen Logistics Oyj                 Pörssitiedote 23.11.2021, klo 8.30 

Nurminen Logistics Oyj:n [Yhtiö] hallitus on päättänyt maksaa ennenaikaisesti Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle 5 miljoonan lainan takaisin, jonka eräpäivä olisi ollut kesäkuussa 2023 ja nostaa pitkäaikaisen 3,5 miljoonan lainan Oma Säästöpankki Oyj:ltä. 

Lainajärjestely vähentää Yhtiön velkaantuneisuutta sekä on merkittävä askel Yhtiön rahoituskelpoisuuden kehittämisessä tulevaisuutta varten.  

Nurminen Logistics Oyj 

Lisätietoja:  

Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, Nurminen Logistics Oyj, +358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com

Jakelu  

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.nurminenlogistics.fi