Nurminen Logistics laajentaa huolintaliiketoiminnan palvelutarjontaa tukemaan yhtiön kansainvälistä kasvua

Nurminen Logistics Oyj                                        Pörssitiedote 8.11.2021, klo 17.32
 

Nurminen Logisticsin Huolinta -liiketoimintalinjan palvelutarjontaa laajennetaan vastaamaan Aasian ja Euroopan välisen rautatieliikenteen volyymien jatkuvaan kasvuun, sekä multimodaalisten kuljetusten lisääntyvään kysyntään, etenkin Pohjoismaiden ja Euroopan markkinoille.

Nurminen Logisticsilla on  pitkä kokemus eri rahdin kuljetusmuotojen tulli- ja kuljetusasiakirjojen huolitsijana, toimipisteet liikennevirtojen kannalta tärkeillä rajanylityspaikoilla ja satamissa, sekä vahva asiantuntemus projektilogistiikasta ja multimodaaleista kuljetuksista. Nämä tekijät tukevat Nurminen Logistics:n 2022-2023 vuosille vahvistetun strategian mukaista Nordic HUB palvelukokonaisuuden kehittämistä ja mahdollistavat kattavien Rail-Sea-Road- kuljetusyhteyksien rakentamisen kaikkialle Kauko-Itään, Venäjälle, CIS-maihin sekä koko Eurooppaan.

Nurminen Logisticsin Huolinta -liiketoimintalinjan palvelutarjontaa laajennetaan koskemaan kattavia kansainvälisen liikenteen palvelukokonaisuuksia. Pitäen sisällään kuljetus- ja dokumentointiratkaisujen kehittämisen ja tuottamisen, projektikoordinoinnin ja asiakaspalvelun sekä Terminaali- ja Juna-liiketoimintalinjojen kanssa yhdessä tuotettujen vaativienkin Door-to-Door, LCL, FCL ja projektilastien kuljetusten operoinnin. Huolinta-liiketoimintalinja vastaa myös kokonaisvaltaisista logistiikan ulkoistuspalveluista.

Nurminen Logisticsin palvelutarjonnan laajentaminen ja kansainvälistyminen vahvistavat merkittävästi yhtiön asemaa sekä roolia Pohjois-Euroopan ja Aasian välisen raideliikenteen operaattorina.

Huolinta ja Ulkoistus-liiketoimintalinjaa johtaa 8.11.2021 alkaen toistaiseksi yhtiön myyntijohtaja Marjut Linnajärvi.

Toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta: ”Marjut Linnajärvellä on erittäin vahvat näytöt kansainvälisen rautatierahtiliikenteen tulosvastuullisesta kehittämisessä, ja olen erittäin iloinen että Marjut alkaa kehittämään Nurminen Logisticsin huolinta- ja ulkoistuspalveluita edellä kuvatulla tavalla. Tulemme vahvistamaan nopealla aikataululla kansainvälistä organisaatiotamme strategiamme mukaisesti.”

Nurminen Logistics Oyj

Lisätietoja:

Marjut Linnajärvi, VP Sales, Nurminen Logistics Oyj, +358 40 571 5034, marjut.linnajarvi@nurminenlogistics.com

Jakelu 

Nasdaq Helsinki Oy 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.nurminenlogistics.fi