Nurminen Logistics Heavyn osakkeiden kaupan saattaminen päätökseen

Nurminen Logistics Oyj                                                     Pörssitiedote 30.9.2015 klo 16.00

Nurminen Logistics Oyj ilmoitti 11.9.2015 allekirjoittaneensa sopimuksen Nurminen Logistics Heavy Oy:n osakekannan myymisestä Kuljetusliike Ville Silvasti Oy:lle.

Osakekauppa on saatettu voimaan 30.9.2015 ja vastuu Nurminen Logistics Heavyn operatiivisesta toiminnasta siirtyy Kuljetusliike Ville Silvastille 1.10.2015 alkaen. Nurminen Logistics Heavyn myynti vahvistaa Nurminen Logisticsin rahoitusrakennetta sekä selkeyttää yhtiön palvelutarjontaa ja mahdollistaa yhtiön ydinliiketoimintojen kehittämisen. Yrityskaupalla ei ole merkittävää vaikutusta Nurminen Logisticsin vuoden 2015 tulokseen eikä konsernitaseeseen.

Nurminen Logistics Oyj

Marko Tuunainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja: Marko Tuunainen, toimitusjohtaja, p. 010 545 7011.

JAKELU                                                                        
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet                                                    
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.