Muutos Nurminen Logisticsin johtoryhmässä

Nurminen Logistics Oyj                                                  Pörssitiedote 15.6.2016 klo 10.00

Nurminen Logistics Oyj:n johtoryhmän jäsen, Vice President Maija Dietrich jättää tehtävänsä 10.9.2016. Maija Dietrich on ollut johtoryhmän jäsen vuodesta 2014.

Nurminen Logistics kiittää Maijaa hänen työpanoksestaan yhtiön kehittämisessä.

Vice President Risto Holopainen ottaa vastuun Nurmisen uusista rautatielogistiikan kehityshankkeista omien tehtäviensä ohella. Ristolla on vankka kokemus rautatielogistiikasta sekä Suomen ja Venäjän välisestä liiketoiminnasta.

Muutoksen yhteydessä Nurminen Logisticsin johtoryhmän jäsenmäärä supistuu nykyisestä viidestä jäsenestä neljään. Nurminen Logisticsin johtoryhmään kuuluvat 10.9.2016 alkaen seuraavat henkilöt:

Marko Tuunainen, toimitusjohtaja
Markku Puolanne, talousjohtaja
Risto Holopainen, Vice President, Terminaali- ja lisäarvopalvelut
Mike Karjagin, Vice President, Huolinta ja rautatielogistiikka Suomessa.

Nurminen Logistics Oyj

Marko Tuunainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja: Marko Tuunainen, toimitusjohtaja, p. 010 545 7011.

JAKELU                                                                        
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet                                                    
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.