Muutos Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden määrässä

Nurminen Logistics Oyj                                                     Pörssitiedote 31.7.2015 klo 15.30

Hallitus on 8.7.2015 päättänyt maksuttomasta 100 000 uuden osakkeen suunnatusta annista yhtiölle itselleen. Osakeannissa yhtiölle annettavat osakkeet tullaan käyttämään hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen ja näin ollen osakkeiden suunnatulla antamisella on yhtiön kannalta erityisen painava taloudellinen syy.

Osakkeiden tultua merkityksi kaupparekisteriin, on yhtiön osakkeiden kokonaismäärä korotuksen jälkeen 14 574 410 kappaletta äänimäärän pysyessä ennallaan 14 474 410 kappaleessa.

Nurminen Logistics Oyj

Olli Pohjanvirta
toimitusjohtaja

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, p. 010 545 2431.

JAKELU                                                                       
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet                                                   
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita rautatiekuljetuksia, projektikuljetuspalveluita, erikoiskuljetuksia sekä huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.