Muutos Nurminen Logistics Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Nurminen Logistics Oyj                                Pörssitiedote 27.07.2022, klo 10.15

Nurminen Logistics Oyj on 11.4.2022 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 27.7.2022 luovuttanut 133 078 osaketta hallituksen jäsenille palkitsemiseksi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 50% hallituksen jäsenten vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeina. Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 65 262 omaa osaketta.

Yhtiökokouksen päätöksistä tiedotettiin pörssitiedotteella 11.4.2022.

Nurminen Logistics Oyj

Lisätietoja:

Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, Nurminen Logistics Oyj, +358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com

Jakelu 

Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 

www.nurminenlogistics.com